Fafulić: Kakanjski Romi teže ka integraciji, Općina Kakanj nam pomaže u tome

POVODOM 8. APRILA, MEĐUNARODNOG DANA ROMA

Prije nekoliko dana CZP ROMALEN Kakanj pod rukovodstvom kakanjca Muje Fafulića je upriličio okrugli sto, razgovor i druženje predstavnika škola, Zavoda za zapošljavanje, medija i NVO-a u okviru obilježavanja 8.aprila, međunarodnog dana Roma.

“Kada je u pitanju romska zajednica u BIH jeste da težimo integraciji savremenog društva. Problemi romske zajednice uglavnom se zasnivaju na zapošljavanju, stambenom zbrinjavanju, zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju kao najbitnijem faktoru bh.društva. Prvi Svjetski kongres je održan 1971.godine i u znak tog datuma oblježava se i ovaj praznik koji je oragnizovala grupa romkinja i roma u Londonu po čemu je i poznat. Tako su nakon 26.godina tišine odvažili se da kažu kako su oni zajednica koja postoji, koja ima potrebe, ima probleme, koji su pretrpili genocid tokom II Svjetskog rata”, za naš portal izjavo je Fafulić.

ROMSKA ZAJEDNICA U KAKNJU TEŽI KA INTEGRACIJI, U KAKNJU VIDIMO LIJEP PRIMJER ODNOSA OPĆINE KAKANJ ZA SVE ROME

Prema Mujinim riječima “Romska kakanjska zajednica” teži ka integraciji u cilju uživanja istih jednakih prava kao i svi građani ove općine. Romska zajednica ne traži  ništa manje niti više nego što imaju svi konstitutivni narodi današnjice u BIH. Kao predstavnik CZP ROMALEN jedne od vodećih organizacija u FBIH za romsku populaciju a koja je stacionirana u Kaknju, ističe da može slobodno u ime svih Roma reći da se ova populacija integriše u savremeno društvo. Potrebe su velike a neki od koraka su pokrenuti kada su u pitanju kakanjski Romi.

On dodaje i to da:

“To se odnosi na stambeno zbirnjavanje uz pomoć lokalne zajednice, pomoći Općine, Ministarstva za ljudska prava, Karitasa BIH u izgradnji je sedma zgrada za kakanjske romske porodice a do sada je smješteno 40 porodica. Moramo obratiti pažnju na rješavanje ostalih problema. Zapošljavanje je na nezavidnom nivou jer na oko 2.500 Roma svega 30 tak radi u javnom i privatnom sektoru. Ostali nisu u takvoj situaciji što nam govori da je svaki dan za njih nova borba, u to spada i obrazovanje jer samo 30% djece pohađa nastavu. Možemo se pohvaliti da imamo dva studenta sa VSS-om na što smo ponosni danas” zaključuje Fafulić.

KAKANJINFO.COM