Finaliziranje šeste po redu zgrade u naselju Varda: U protekle 4 godine stambeno zbrinuta 181 osoba romske nacionalnosti

U kakanjskom naselju Varda u toku su završni radovi na izgradnji šeste po redu zgrade socijalnog stanovanja sa 6 stanova u koje će biti smještene socijalno ugrožene porodice Roma. Radove čija je ukupna vrijednost 278.937,11 KM finansiraju Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i “Caritas” Švicarska, a u finansiranju radova učestvuje i Općina Kakanj. Izvođač radova je firma “GTR” d.o.o. Mostar.

U protekle 4 godine, zahvaljujući novčanim izdvajanjima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Evropske unije, Humanitarne organizacije “Hilfswerk” i Općine Kakanj, izgrađeno je šest zgrada socijalnog stanovanja u kojima je stambeno zbrinuta 181 osoba romske nacionalnosti. U izgradnju šest zgrada uloženo je oko 3.500.000 KM, a u ovu cifru nije uračunata vrijednost zemljišta.

Izgradnja novih objekata za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih porodica Roma rezultira stvaranjem uslova za rušenje bespravno izgrađenih i neuslovnih objekata u naselju Varda. U proteklom periodu uklonjeno je 19 ovakvih objekata.

U toku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju sedme zgrade socijalnog stanovanja u naselju Varda.

“Prvi i najvažniji korak je bio uspostaviti iskren, pošten i odgovoran odnos prema romskom narodu što znači da smo sa našim sugrađanima Romima uspostavili  otvoren dijalog i komunikaciju. Drugi važan korak bio je odbaciti strahovite i stereotipe kako ne treba imati vizije i kako ne treba osmišljavati velike projekte jer nema i neće biti novca. I treći važan korak bio je definirati konkretne lokalne politike kao sredstvo ostvarenja naših vizija i planova. Smatram da su naši prijatelji koji su izdvojili novac za izgradnju zgrada socijalnog stanovanja u naselju Varda prepoznali upravo tu našu unutrašnju  otvorenost za dijalog i saradnju sa našim sugrađanima Romima, te našu odlučnost da se odvažimo i krenemo u ostvarenje vizija kroz realizaciju konkretnih lokalnih politika”, rekao je načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra.

  

 

Treća zgrada sa 4 stana u kojima je zbrinuto 16 osoba je useljena 8. aprila 2015.godine

   

Četvrta zgrada sa 10 stanova je useljena 25. novembra 2015.godine, dok je peta zgrada sa 8 stanova useljena 17. marta 2017.godine

U toku završni radovi na izgradnji šeste po redu zgrade socijalnog stanovanja i izrada projektne dokumentacije za sedmu zgradu sa 10 stanova

Značajna novčana sredstva koja su došla u Kakanj su rezultat ozbiljnog pristupa općinske administracije rješavanju problema stanovanja u naselju Varda, te nastojanja da se ova lokacija urbanizira i uredi, što su donatori prepoznali, te u konačnici uvrstili Kakanj među općine u kojima će graditi stambene jedinice za Rome.

Decenijama niko nikad nije ni pokušao rješavati problem bespravne gradnje, niti problem stambenog zbrinjavanja Roma i općenito uređenje dijela naselja Varda u kojem žive Romi.

Stanovi se korisnicima dodjeljuju na korištenje, a vlasnik stanova ostaje Općina Kakanj.