FMB u Kaknju posjetio Ahmet Baljić direktor FPRZOI i Kasim Alajbegović član Upravnog odbora Fonda FBiH

U srijedu, 20.septembra 2023.godine,  Klub prijatelja FMB imao je čast primiti u posjetu direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, gospodina Ahmeta Baljića, te gospodina Kasima Alajbegovića, člana Upravnog odbora Fonda FBiH. U toku posjete razgovarali smo o postojećim programima i mjerama koje Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom nudi u svrhu podrške zapošljavanju osoba s invaliditetom. 

Vizija i misija Fonda je usmjerena na osiguranje zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom radi postizanja njihove potpune radne i socijalne integracije. Fokus je na postizanju prihvatljive stope zaposlenosti osoba s invaliditetom i osiguravanju njihove materijalne i socijalne sigurnosti. 

Direktor Fonda  FBiH, gospodin Baljić istaknuo je važnost saradnje između organizacija poput Kluba prijatelja FMB i Fonda kako bi se postigao ovaj cilj. Razgovaralo se o mogućim načinima finansiranja, podrške zapošljavanju, te promociji prava na zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom. 

Nakon posjete, Klub prijatelja FMB će istražiti konkretne programe i inicijative Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom FBiH koji bi se mogli primijeniti u cilju unaprjeđenja položaja osoba s invaliditetom u našoj zajednici. U planu je dalji dijalog i saradnja između organizacija.Podsjećamo da Fond trenutno ima otvorena dva javna poziva, od toga jedan za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica,  te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2023. godini i Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom.