Foto prilog: Tvornica cementa Kakanj izgradila savremenu administrativnu zgradu

Nakon intenzivnog investiranja u pogone kako bi se proizvodnja dovela na takav nivo da zadovoljava sve najviše evropske i svjetske standarde kvalitete i zaštite okoliša, Tvornica cementa Kakanj je izgradila i novu administrativnu zgradu.
Prostorije administracije i menadžmenta tvornice do izgradnje nove zgrade bile su drvene barake koje su služile za smještaj radnika tokom izgradnje tvornice (1974 – 1978), te su obzirom na materijal od kojega su izgrađene predstavljale visok rizik opasnosti od požara. Također, bile su nereprezentativne tokom posjeta od strane kupaca, poslovnih partnera i gostiju.

Pogledajte fotose nove zgrade.