(FOTO/VIDEO): Liga mjesnih zajednica “Kakanj 2017” vraća sjećanja mnogima na period od prije 30 godina

Jučer je u Sportskoj dvorani KSC Kakanj, odigrano je drugo kolo Lige mjesnih zajednica “Kakanj 2017”. Prva utakmica je počela u 16:30 sati između ekipa MZ Haljinići i MZ Slapnica, a takmičenje je trajalo do 22:00 sata. Postognuti su sliejdeći rezultati:

Cilj ove sportske priče je okupiti što veći broj kakanjskih mjesnih zajednica kako bi se ljudi družili, te zdravo i korisno trošili svoje slobodno vrijeme, ali i ukazati na činjenicu da Općina Kakanj cijeni značaj mjesnih zajednica koje su partneri u realizaciji projekata, u definiranju prioriteta za ulaganja, u prikupljanju informacija sa terena…

 

 

 

Takmičenje organizira Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj, u saradnji sa Sportskim savezom Kakanj i pod finansijskim pokroviteljstvom Općine Kakanj.