Grad Visoko značajno povećava izdvajanja za poljoprivredu, privredu, turizam, sport, ulaganja u škole..

Vijeće grada Visoko usvojilo je na današnjoj sjednici Nacrt budžeta grada Visoko za 2021. godinu u iznosu od 19.532.000,00 KM. Nacrtom budžeta predviđeno je značajno povećanje izdvajanja za poljoprivredu, privredu, turizam, komunalnu djelatnost, nabavku opreme za javna preduzeća i ustanove, sport, ali i ulaganja u školsku infrasrukturu.Izdvajanje za poljoprivredu povećano je sa 120.000 na 300.000 KM, što će biti dodatni poticaj sve snažnijoj poljoprivrednoj proizvodnji u Visokom.- Grad Visoko ima sve predispozicije za razvoj poljoprivrede.

Broj poljoprivrednih proizvođača je u porastu i smatramo da je potreban nov i strateški pristup razvoja ove grane privrede. Visoko gravitira Sarajevu, tržištu koje je trenutno najpotentnije u ovom dijelu Bosne i Hercegovine i regije. Treba podržati sve one koji žele vlastitim radom biti uspješni i konkurentni na tržištu – kaže gradonačelnik Mirza Ganić.Pomoć vjerskim zajednicama povećana je sa 20.000 na 100.000 KM, od čega je 20.000 KM namijenjeno za redovne aktivnosti vjerskih zajednica, a 80.000 za infrastrukturne projekte.- U Liješevi treba asfaltirati krug oko džamije, u Prhovu se gradi mekteb, u Gračanici nova poslovna zgrada, a na Zbilju opremiti učionice za djecu.

Planiramo podržati i rekonstrukciju Crkve sv. Prokopija, kao i intervencije na objektu Samostana. Zbog ovakvih projekata definisat ćemo jasne kriterije i sredstva rasporediti po zahtjevima – kaže Ganić.Kada je u pitanju javna rasvjeta, opredijeljenje Gradske uprave na čelu s gradonačelnikom Ganićem je da javna rasvjeta bude besplatna za sve građane, koji su do sada izdvajali značajna sredstva, tako da nacrt budžeta planira povećanje sredstava i za ovu namjenu.

Nacrtom budžeta podrška biznisu, privrednicima i obrtnicima povećana je sa 60.000 na 200.000 KM. Gradonačelnik Ganić ističe da Grad mora snažnije podržavati razvoj privrede i poduzetništva, sa posebnim fokusom na jačanju malih obrta i poduzetničkog duha.- Naš cilj treba biti da omogućimo privrednicima lakše poslovanje, bolju produktivnost i profit, što će u perspektivi omogućiti nova zapošljavanja i bolji standard građana. Također, mi moramo stimulirati građane, potencijalne obrtnike, koji nisu do sada iz raznih razloga registrirali svoje obrte, a žele da rade, kako bi konačno napravili taj korak. Pored toga, moramo davati podršku novoosnovanim obrtima koji su pokazali da mogu opstati na tržištu kako bismo ojačali njihova radna mjesta – kaže Ganić.

Visoko ima dobre predispozicije i u oblasti turizma, tako da je predviđeno značajno povećanje budžetskih sredstava za podršku turizmu. Zadnjih nekoliko godina za turizam je izdvajano tek 20.000 KM, a u ovogodišnjem budžetu iznos je povećan na 150.000 KM.- Podrška turizmu gdje je izvršenje za 2020. godinu 2.600KM je smiješna i žalosna, pogotovo ako želimo da se ova privredna grana sve više razvija u narednom periodu. Iznos od 50.000 KM treba da se usmjeri na osvjetljavanje, instalacije i ukrašavanje glavnih ulica u zimskom periodu, kako bi Visoko odisalo kao turistički grad, a 100.000 KM ćemo usmjeriti u jačanje turističke infrastrukture – kaže gradonačelnik Ganić, navodeći da će se Gradska uprava fokusirati i na razvoj seoskog turizma, koji ima sve bolju perspektivu.Kada je u pitanju podrška sportu, predviđeno je povećanje izdvajanja sa 50.000 na 70.000 KM, a pored podrške ligaškom sportu, posebna pažnja će se posvetiti sportskim aktivnostima mladih, kako bi razvijali sportski duh i ostvarivali još bolje rezultate.Izdvajanje za nabavku opreme za javna preduzeća i javne ustanove povećano je sa 50.000 na 250.000 KM, a značajan dio sredstava usmjerit će se za opremanje Doma zdravlja.- Neophodno je planirati nabavku digitalnog RTG aparata, novog ultrazvuka, sanitetskog vozila, defibrilatora za hitnu i ostale neophodne opreme kako bi usluge Doma zdravlja bile na visokom nivou i kako bi korist imali svi građani Visokog – ističe Ganić.

Nacrtom budžeta za kapitalna ulaganja predviđena su sredstva u iznosu od 3 miliona KM, a gradonačelnik Ganić najavljuje i radikalnu promjenu politike u oblasti okoliša.- Umjesto nabavke displeja koju je prethodna lokalna vlast koristila isključivo za samopromociju, sredstva ćemo usmjeriti u jačanje energetske efikasnosti javnih objekata, prvo Doma zdravlja gdje planiramo zamijeniti krov i fasadu, te izgraditi nekoliko dječijih igrališta – ističe gradonačelnik Visokog.Grad Visoko će izdvojiti i značajna sredstva za rekonstrukciju i izgradnju novih školskih objekata koja će udružiti zajedno s Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona.

Tako će se osigurati uslovi za početak izgradnje nove škole u Goduši i završetak izgradnje fiskulturne sale u Poriječanima.Nacrtom budžeta predviđena su i sredstva za izradu projektne dokumentacije, a ove godine je planirana izrada projekata rekonstrukcije “Čaršijske” i ulice “Alije Izetbegovića”, ali i drugih infrastrukturnih objekata na području Visokog.- Za sufinansiranje projekata u saradnji s većim nivoima vlasti i međunarodnim organizacijama planirali smo sredstva u iznosu od 300.000 KM, kako bismo osigurali dodatna sredstva za Grad Visoko – kaže Ganić.