Imam džemata Čaršija Elvedin ef. Ibrahimspahić – POSLJEDICE GRIJEHA (TEMA ZIMSKE ŠKOLE ISLAMA)

Kao i predhodnih sedmica i ove subote održano je predavanje u okviru Zimske škole islama.

Ove sedmice predavanje je održao imam džemata Čaršija Elvedin ef. Ibrahimspahić.

Tema ove sedmice je bila: Uticaj grijeha na čovjeka ili jednostavno Posljedice grijeha.

U uvodu je Elvedin ef. istakao da kada govorimo o posljedicama grijeha ili o uticaju grijeha možemo govoriti samo o negativnom uticaju i posljedicama grijeha koji čovjeku otežavaju život i postaju veliko opterećenje, kao omča oko vrata koja sputava čovjeka i vuče ga na dno.

Elvedin ef. je istakao da posljedice grijeha mogu biti: dunjalučke i ahiretske, mogu biti kolektivne u kojima strada cijeli narod (suše, poplave, zemljotresi itd) a mogu biti i individualne.

Istaknuto je da će ovaj put biti riječi o dunjalučkim posljedicama a sljedeći put, kada predavač bude Elvedin ef., o ahiretskim  posljedicama.

Od dunjalučkih posljedica Elvedin ef. je istakao stradanja ranijih naroda zbog određenih grijeha; poput Nuhovog naroda – potop; Lutovog naroda koji je zbog homoseksualizma kažnjen kamenom kišom; Salihovog naroda koji je kažnjen strahovitim glasom itd.

Takođe, navodeći hadis Resulullaha s.a.v.s. Elvedin ef. je istakao da zbog nemorala ili nekih drugih grijeha pojavljuju se: epidemije i bolesti koje ranije nisu bile poznate, suša, nepravedni vladari, nadmoć neprijatelja itd.

Isto tako mogli smo čuti da svaki pojedinac osjeća posljedice u svom životu.

Neke od njih su:

  • Gubitak osjećaja uživanja Allahovih blagodati i ne zahvaljivanje na njima,
  • Uskraćivanje opskrbe,
  • Prepreke u primanju dova,
  • Gubitak stida,
  • Otežavanje pri sticanju znanja,
  • poniženje na dunjaluku i mržnja od strane ljudi itd.

Predavanju je prisustvovao uobičajen broj slušalaca koji se već prepoznaju kao sudionici ovog ciklusa predavanja.

Molimo Uzvišenog Allaha da podari bereket u ovom i svakom hairli djelu i da nam ga upiše u našu knjigu dobrih djela.

Amin.

Pozivamo vas na sljedeće predavanje koje će biti održano u subotu, 12.02.2017. godine poslije jacija namaza a predavač ćebiti, inšallah, prof. Asim ef. Hasanspahić, imam džemata Doboj.