Implementacijom i instalacijom ITS-a i TPS-a u dužini od 47 km podižemo sigurnost korisnika autocesta

Redakcija portala Kakanjinfo je prije nekoliko dana poslala upit na adresu JP Autocesta FBIH o aktulenim radovima na pripremi terena za instalaciju, kako smo saznali, visećih montažnih displej uređaja za obavještavanje vozača. Pitali smo?

Aktuelni su radovi na cesti A1 na samom ulazu u Kakanj a kako smo saznali radi se o pripremi za instalaciju vanjskih Led displeya za vidljiva saopštenja i blagovremena obavještenja vozačima. Zanima nas o kakvim se radovima radi konkretno i detaljnije, koliko košta projekat, koliko se planira izgraditi ovih vanjskih displeya, na kojoj relaciji se tačno sve radi priprema za instalaciju?

Šta je cilj izgradnje, koliko može biti korisno vozačima i zašto pomenuti displeyi nisu planirani 2008/2009 godine kada je i trajala sama izgradnja na ovoj dionici autoputa, nego se sada otkopava dio pored nove izgrađene autoceste i putne mjesne ceste, nadputnjaka odnosno autoputa?

A dobili smo i dio odgovora a evo o čemu se radi.

Radovi na implementaciji ITS-a (Inteligentni transportni sistem) na izgrađenoj dionici autoceste A1
u dužini od 47 km su u tijeku, a isti će se izvoditi po fazama, sukladno projektnoj dokumentaciji.
Planirani završetak radova je u mjesecu lipnju/junu 2021. godine.

Kroz sami projekt implementacije planirano je postavljanje i montaža 16 portala na kojima će se
nalaziti svjetlosno promjenjiva signalizacija i info displeji (ovisno o pozicijama). Portali se
postavljaju prije i nakon petlji na navedenoj dionici. Također, na navedenoj dionici se implementira
i TPS (telefonsko pozivni sistem), mjerene meteo stanice, brojači prometa, video nadzor sustav na
petljama.

Konačni cilj ovog projekta je podizanje sigurnosti korisnika autoceste na veću razinu, što dobivam kroz postavljanje navedene opreme i sinkroniziranim povezivanjem sa kontrolnim centrom
(obavještavanje vozača o mogućim situacijama kao što su: smanjena vidljivost, mogućnost
poledice, prometna nezgoda, itd.).

Svi predviđeni radovi provode se uz maksimalne mjere sigurnosti, a za sve vrste radova postavlja
se privremena prometna signalizacija koja sudionike u prometu na vrijeme obavještava o radovim
na cesti.

Press služba JP Autoceste FBiH/KAKANJINFO