Isplaćen općinski podsticaj za predate količine ploda jagodičastog voća u 2016.godini

maline

Na općinski podsticaj za predate količine ploda jagodičastog voća u 2016.godini aplicirana su i obrađena 24 zahtjeva. Svi predati zahtjevi ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na podsticaj. Na podsticaj je prijavljeno ukupno 26.090,61 kg ploda jagodičastog voća.

Rok za podnošenje zahtjeva za sve vrste jagodičastog voća je bio do 30.9.2016. godine, a za malinu sorte Polka rok za podnošenje zahtjeva je do 30.11.2016.godine, tako da se očekuje još prijava na ovaj općinski podsticaj.

Podsticaj iznosi 0,10 KM/kg ploda jagodičastog voća.

Spisak osoba koje su ostvarile podsticaj za predate količine jagodičastog voća u 2016.godini možete vidjeti klikom ovdje

Vezani tekst:

Općinski novčani podsticaj za predate količine jagodičastog voća u 2016.godini

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za predate količine jagodičastog voća u 2016.godini.

Pravo na podsticaj imaju proizvođači jagodičastog voća sa područja općine Kakanj koji imaju potpisan ugovor za tekuću godinu o otkupu ploda jagodičastog voća sa registrovanim otkupljivačem ili prerađivačem jagodičastog voća.

Podsticaj iznosi 0,10 KM/kg ploda jagodičastog voća.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

  • zahtjev za biljnu proizvodnju,
  • kopija potvrde o upisu u RPG i RK od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) ili prema sjedištu (pravna lica) izdate u 2016.godini,
  • lista korištenja u biljnoj proizvodnji za 2016.godinu sa upisanim zasadom jagodičastog voća izdata iz Registra poljoprivrednih gazdinstava i Registra klijenata,
  • kopija ugovora sa otkupljivačem ili prerađivačem jagodičastog voća,
  • dokaz o predatoj količini ploda jagodičastog voća (otpremnica ili paragon blok ili potvrda od strane otkupljivača/prerađivača za kojeg je dostavljen ugovor),
  • kopija tekućeg/žiro računa.

Rok za podnošenje zahtjeva za sve vrste jagodičastog voća je do 30.9.2016. godine, a za malinu sorte Polka rok za podnošenje zahtjeva je do 30.11.2016.godine.

Zainteresirani mogu preuzeti obrazac zahtjeva na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju  isti predati na mjestu preuzimanja. Obrazac se može preuzeti i klikom ovdje

 Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat,  ili na broj telefona: 032/771-828 , svakim radnim danom od 7:00 do 15:30 sati.