Istražili smo: Čitajte kako se odvija predizborna kampanja i glasanje u bh. zatvorima

Približavanjem oktobarskih lokalnih izbora vrše se sve intenzivnije pripreme za proces glasanja. Većina građana će glasati u mjestima prebivališta, međutim određeni dijelovi populacije, poput osoba sa pravom glasa na privremenom boravku van BiH, će glasati van svoje izborne jedinice. Izvan mjesta prebivališta će na izborima glasati i osobe na izdržavanju kazne u zatvorima u BiH.

Zatvorenici u BiH glasaju u zatvoru u kojem izdržavaju kaznu, ali za općinu u kojoj imaju prijavljeno prebivalište. Izborna komisija po izlasku biračkih spiskova izbornoj komisiji nadležnoj za mjesto u kome zatvorenik ima prebivalište šalje podatak o tome, da bi mogli naznačiti da osoba glasa u ustanovi. Zbog tajnosti glasanja, glasovi zatvorenika se ne broje odvojeno, već se konvertiraju i prebrojavaju u Glavnom centru za glasanje.

Iz Centralne izborne komisije su već kontaktirali zatvore u vezi spiska osuđenika koji ne mogu glasati niti biti na izbornim listama, a to su osobe osuđene za ozbiljnu povredu humanitarnog prava u našoj ili nekoj drugoj zemlji, kao i osobe koje se nisu pojavile na sudu zbog takvih optužbi. Još jedna kategorija zatvorenika koja gubi biračko pravo su osobe koje su na izdržavanju kazne koju je izrekao Međunarodni sud za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju, ili se na ovom sudu nisu pojavile, a protiv njih postoji optužnica. Ove osobe predstavljaju mali procenat osoba na izdržavanju zatvorske kazne u BiH, tako da najveći broj zatvorenika ima priliku da učestvuje u ovom demokratskom procesu.

Na dan glasanja u zatvore dolazi mobilni tim kako bi pripremili i proveli proces glasanja. Obaveza zavoda je da obezbijedi prostor za glasanje i osigura neometano i sigurno provođenje glasanja. Čitava procedura pripreme glasanja i samog čina traje najviše dva sata, kažu iz KPZ Mostar.

Vukašin Crnjak, direktor kazneno-popravnog zavoda u Istočnom Sarajevu, kaže da nema velikih razlika između ostalih glasačkih mjesta i onih koja se nalaze u zatvorima.

“Glasanje i fizički i tehnički izgleda kao na bilo kom drugom glasačkom mjestu”, kaže Crnjak, te dodaje da nemaju nikakvih znatnih problema u organizovanju glasanja.

Izlaznost na izborima

Aner Ćurić, zamjenik direktora zatvora u Mostaru, kaže da zainteresovanost glasača u zatvorima nije na velikom nivou, te navodi da se kreće od 20 do 30 posto zatvorske populacije. Međutim, iz Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica kažu da zainteresiranost za glasanje zatvorenika korespondira zainteresiranosti ostalih građana, koja se kreće oko 50 posto.

“Generalno gledano može se konstatovati da izlazni procenat onih koji su zainteresirani za glasanje ne zaostaje za općim procentom ostalih građana”, navode iz KPZ Zenica.

Slične podatke ima i Crnjak za KPZ Istočno Sarajevo, gdje se izlaznost kreće od jedne trećine do jedne polovine građana na izdržavanju zatvorske kazne.

Zafer Karić iz KPZ Tuzla kaže da nemaju podataka o izlaznosti, ali da će ove godine, zbog svoje evidencije, pratiti procenat izlaznosti.

Sigurnost na dan izbora

Na dan glasanja obezbijedi se posebna prostorija za glasanje, u koju se doprate zatvorenici, te nakon završenog glasanja vrate u uobičajene prostorije i svojim uobičajenim aktivnostima. Neki zatvori imaju posebne kategorije osoba na izdržavanju zakonske kazne, te glasanje organizuju odvojeno.

KPZ Istočno Sarajevo u svom sastavu ima pritvor, odjeljenje za izdržavanje kazne zatvora, te ženski zatvor.

“Imamo više različitih populacija i više različitih organizacionih jedinica koje moraju biti uključene i da na jedan organizovan, brz, efikasan način mogu izaći i izvršiti glasanje”, kaže Crnjak, napominjući da su mjere bezbjednosti u ovom KPZ-u uvijek na zavidnom nivou.

Iz svih kontaktiranih zatvora rekli su da tokom glasanja nisu imali sigurnosnih problema.

“Tokom svih dosadašnjih glasanja u Zavodu nisu zabilježene ekcesne situacije, a problemi se jedino mogu javiti ukoliko neka od osuđenih osoba nije na spisku za glasanje”, rekli su iz KPZ Zenica.

Ovaj problem javio se protekle opće izbore u Mostaru kada pojedine osobe nisu mogle glasati zbog neažurnosti biračkih spiskova, kažu iz KPZ Mostar.

“Bilo je omogućeno samo glasanje glasačima iz grada Mostara”, rekao je Aner Ćurić, te dodao da se radi o anomaliji i da ne zna da li će se slična stvar dogoditi i na predstojećim izborima.

Predizborna kampanja i sredstva informisanja

Kako bi odabrali odgovarajuću političku opciju, građanima je potreban pristup sredstvima informisanja. Zbog ograničenog kretanja u zatvorima su građanima opcije donekle limitirane, ali im ove ustanove omogućavaju da imaju pristup informacijama koje će im pomoći da naprave svoj izbor.

Iz kontaktiranih zavoda su nam rekli da se u zatvorima ne provodi predizborna kampanja, ali da je zatvorenicima omogućeno da se u sklopu svojih interesovanja informišu putem dostupnih dnevnih novina i televizije.

“Imaju mogućnost da vide kakva je politička situacija, šta se dešava i da budu upoznati sa predizbornim kampanjama”, rekao je Ćurić.

Vukašin Crnjak kaže da u KPZ Istočno Sarajevo postoje vanzavodske pogodnosti, te građani koji ih koriste se mogu informisati i u mjestu svog prebivališta. On navodi da pojedine osobe te pogodnosti iskoriste i da glasaju u mjestu prebivališta. Međutim, većina zatvorenika u BiH nema tu priliku.

Iako osobe na izdržavanju zatvorske kazne neće biti u mogućnosti boraviti u mjestima gdje im je prijavljeno prebivalište tokom izbora, ipak će moći učestvovati u demokratskom procesu i dati svoj doprinos građanskom društvu čiji su dio.

(klix)