Izdvaja se 10.000 KM za KUD “Fadil Dogdibegović Dikan” Kakanj

U uredu načelnika Općine Kakanj Mirnesa Bajtarevića danas je potpisan ugovor na osnovu kojeg će iz Budžeta Općine Kakanj za 2023. godinu biti izdvojeno 10.000 KM za Kulturno-umjetničko društvo “Fadil Dogdibegović Dikan”.

Ugovore su potpisali načelnik Mirnes Bajtarević, u ime Općine Kakanj i Rusmir Lizde, u ime KUD-a “Fadil Dogdibegović Dikan”.

Ovaj susret je bio i prilika da se uputi poziv mladim ljudima da se prijave i da svoju mladalačku kreativnost i energiju ispoljavaju kroz ono što radi i što baštini KUD “Fadil Dogdibegović Dikan” Kakanj.