Izvršeno asfaltiranje staza na dječijem igralištu koje se gradi u blizini Osnovne škole “Mula Mustafa Bašeskija”

p1110838-300x200

31.oktobar 2016.godine: Danas je izvršeno asfaltiranje staza na dječijem igralištu koje se gradi u MZ Kakanj 2, u blizini Osnovne škole “Mula Mustafa Bašeskija”. Radovi su počeli nakon što su okončane dugotrajne tenderske procedure izbora izvođača radova.  Izgradnju igrališta finansira Tvornica cementa koja je Općini Kakanj prebacila sredstava za ovu namjenu, dok je Općina putem Zavoda za planiranje i izgradnju realizirala tendersku proceduru izbora izvođača radova.

p1110837 p1110839 p1110840 p1110842 p1110843 p1110844