Javni poziv: Općina Kakanj dodjeljuje novčana sredstva nadarenim studentima za doktorski studij

U skladu sa članom 24. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2017. godinu („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 2/17) i članom 3. Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava studentima III ciklusa studija broj: 02/1-2707/17, objavljuje se

Javni poziv

za dodjelu sredstava studentima III ciklusa studija za studijsku 2016/17. godinu

Budžetom Općine Kakanj za 2017. godinu planirana  su sredstva u iznosu od 35.000,00 KM  za sufinansiranje troškova studija studentima koji su u studijskoj 2016/17. godini upisali godinu na III ciklusu studija na fakultetima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Najveći iznos sredstava koji student  može ostvariti  na godišnjem nivou je 6.000,00 KM (sa uračunatim porezima).

 Pravo na dodjelu sredstava imaju studenti III ciklusa studija na fakultetima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, koji su u zadnje tri godine (do dana objavljivanja javnog poziva) završili master/magistarski studij na fakultetima u BiH i koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

  • da imaju prebivalište na području općine Kakanj;
  • da su tokom drugog ciklusa studija (master/magistarski studij) dobili najveće priznanje za uspjeh na Univeritetu u Bosni i Hercegovini (Zlatna značka i sl).

Prijava na Javni poziv se podnosi na prijavnom obrascu koji se može preuzeti  na protokolu Općine ili klikom ovdje

Uz prijavni obrazac potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • prijavu prebivališta /CIPS
  • potvrdu/uvjerenje da je kandidat upisan na III ciklus studija
  • dokaz da je kandidat tokom drugog ciklusa studija (master/magistarski studij) dobio najveće priznanje za uspjeh na Univeritetu u Bosni i Hercegovini (Zlatna značka i sl).

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj ploči i Službenoj stranici Općine Kakanj (do 31.5.2017. godine).

Komisija koju imenuje Općinski načelnik utvrđuje Preliminarnu listu korisnika sredstava  i pismeno obavještava sve prijavljene kandidate  o rezultatima poziva.  Na Preliminarnu listu kandidati  mogu podnijeti  prigovor u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti. Prigovor se podnosi Komisiji u pisanom obliku. Nakon razmatranja prigovora utvrđuje se Konačna lista korisnika sredstava na koju saglasnost daje Općinski načelnik.

Prijava sa traženom dokumentacijom se podnosi u zatvorenim kovertama  lično na protokol Općine ili poštom na adresu: Općina Kakanj, Ulica branilaca bb, Kakanj

                                                          sa naznakom 

                                               Prijava na  Javni poziv

   za dodjelu sredstava studentima III ciklusa studija za studijsku 2016/17. godinu

                                                  (Ne  otvaraj  –  za Komisiju)

                          

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.