Kahriman: Vlada KS odabrala Mtel, a ne BH Telecom, oštetili vlastiti budžet za 20.000 KM

Vlada Kantona Sarajevo će u 2021. godini koristiti usluge mobilne telefonije kompanije Mtel, a ne BH Telecoma što je bio slučaj u ranijem periodu. Mtel je u većinskom vlasništvu Republike Srbije. 

U Odluci od 11. marta navodi se da se “Prihvata Preporuka Komisije za ustupanje usluga u postupku javne nabavke usluga mobilne telefonije za potrebe Kantona Sarajevo u 2021. godini i ugovor za predmetnu nabavku dodjeljuje se najpovoljnijem ponuđaču Mtel a.d.. Ponuda kompanije Mtel bila he 51.817 KM, dok je ponuda BH Telecoma iznosila 76.654 KM, uz napomenu da je BH Telecom ponudio 1,8 miliona minuta, a Mtel 284 hiljade.

Tako će institucija iz Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju kantonalna, budžetski novac uplaćivati Srbiji. Tražili smo komentar premijera KS Edina Forte, ali on nije odgovarao na naš poziv. S druge strane, generalni direktor BH Telecoma Sedin Kahriman komentarisao je za Faktor ovu neočekivanu situaciju.

Uvijek raspisivali direktni pregovarački postupak

– Kanton Sarajevo je dugogodišnji korisnik usluga BH Telecoma i do sada su uvijek raspisivali direktni pregovarački postupak za potrebe komunikacija fiksne i mobilne telefonije. Međutim, razdvajanje nabavnog zahtjeva po tehnologijama, Kanton Sarajevo je radio na svoju štetu, jer su do sada svi priključci bili u VPNu i time je bila osigurana besplatna komunikacija izmedju svih priključaka koje se vode na ovom pravnom subjektu. Na ovaj način Vlada Kanton Sarajevo je iz nabavnog zahtjeva izostavila 80 priključaka.

BH Telecom je uložio žalbu na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Izabrani ponuđač izostavio brojne troškove

– BH Telecom se žalio na neprirodno nisku cijenu koju je izabrani ponuđač obrazložio da posjeduju izgrađenu infrastrukturu koja je neophodna za pružanje usluga koje su predmet javne nabavke, te po tom osnovu nisu potrebna dodatna ulaganja, niti izabrani ponuđač ima bilo koji drugi dodatni trošak koji može utjecati na ponuđenu cijenu – kaže Kahriman i objašnjava:J

Tenderskom dokumentacijom je definisano da ugovor važi 12 mjeseci, a ne 24 mjeseca. Također je i definisano da svi uvjeti važe tokom svih 12 mjeseci ugovorenog roka što nije slučaj sa zvaničnom ponudom Mtela. Ovo je navelo BH Telecom da zaključi da se radi o alternativnoj ponudi što isto nije dozvoljeno tenderskom dokumentacijom. Također, tehnička specifikacija traži 10+10 sec obračunski period, a akcijska ponuda Mtela je 60+1 sec na koju se pozivaju – ističe Kahriman.