KAKANJ KAO PRIMJER DOBRE PRAKSE NA POLJU PODSTICAJA U PRIVREDI I POLJOPRIVREDI

Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici sačinio analizu pod nazivom “Vrednovanje podsticajnih programa privredi općine Kakanj i prijedlozi za unapređenja”✔

Analiza je rezultat višemjesečnog rada vrhunskih ekonomskih stručnjaka s pomenutog fakulteta, a sve sa ciljem da se dođe do naučnih spoznaja koje će osvijetliti pravce budućeg djelovanja kako bi se podsticajni programi Općine Kakanj unaprijedili.

Analiza se vršila za period 2013.-2019. za tri podsticajne mjere:

1️⃣Refundacija troškova osnivanja firme =191.720KM (386 poslovnih subjekata iskoristilo podsticaj)

2️⃣Pokreni svoj posao u Kaknju=815.030KM (145 poslovnih subjekata iskoristilo podsticaj)

3️⃣Sufinansiranje nabavke novih mašina i opreme=152.060KM (39 korisnika)

↗️U studiji su predloženi i novi inovativni programi koji će biti predmet nove podsticajne politike općine Kakanj.