Kakanj: Kontinuirani radovi na rekonstrukciji i izgradnji javnih objekata

kakanj

Nakon izgradnje zgrade Policijske stanice i zgrade Općine, totalne rekonstrukcije Doma kulture i zgrade Centra za socijalni rad, rekonstrukcije kuglane i svlačionica u Sportskoj dvorani Kakanj, te adaptacije i uređenja prostorija u kojima su otvoreni Muzička škola, Muzej Kaknja, Gradska galerije likovne umjetnosti i Hemodijalizni centar, u Kaknju se ovih dana nastavljaju aktivnosti na rekonstrukciji javnih objekata koji služe građanima.

Počeli radovi na rekonstrukciji zgrade OŠ “Hamdija Kreševljaković” Kakanj

Naime, počeli su radovi na rekonstrukciji zgrade OŠ “Hamdija Kreševljaković” Kakanj, a uskoro počinju i radovi na rekonstrukciji upravne zgrade Javne ustanove Kulturno-sportski centar Kakanj u kojoj se nalaze učionice, kancelarije, mala sala…

Izgradnjom i rekonstrukcijom javnih objekata stvaraju se preduslovi za nove pomake u poboljšanju kvalitete usluga koje se pružaju građanima, čime se u konačnici i jača država BiH, a time se Kakanj, kao kolijevka srednjovijekovne bosanske državnosti, ponosi.