“KAKANJ NA PRVOM MJESTU” – SDA Kakanj

Stranka demokratske akcije OO Kakanj je danas 16.10.2020. godine, prvog dana zvaničnog početka izborne kampanje za predstojeće Lokalne izbore u Velikoj sali Doma kulture u Kaknju, poštujući mjere i preporuke nadležnih organa u vezi higijensko epidemiološke situacije sa virusom COVID-19 upriličila press konferenciju na kojoj je predstavila kandidate za Općinsko vijeće Kakanj i kandidata za načelnika Općine Kakanj, kao i svoj Izborni program – Izbornu platformu “KAKANJ NA PRVOM MJESTU”.

Prisutnim medijima i kandidatima su se obratili gospodin Nermin Mandra predsjednik OO SDA Kakanj, predsjednik Izbornog štaba SDA Kakanj gospodin Džemal Bečirhodžić i nosilac liste za Općinsko vijeće Kakanj i aktuelni načelnik Općine Kakanj Aldin Šljivo kao i Mirnes Bajtarević kandidat SDA Kakanj za načelnika Općine Kakanj.

Gospodin Mandra je u svom govoru naglasio kontinuitet u pozitivnim procesima u Kaknju. Posebno je istakao kako je SDA Kakanj ponudila najjaču listu za OV Kakanj i najboljeg kandidata za načelnika Općine Kakanj. Govoreći o proteklom periodu naveo je da SDA Kakanj nastavlja sa realizacijom projekata koje su građani delegirali načelniku i općinskim vijećnicima. Posebno je naglasio značaj timskog rada svih SDA vijećnika i načelnika što će praksa biti i u budućnosti ističući da uspjeh u razvoju grada može doći samo ako svi pojedinci budu radili kao jedan dobro uštiman tim i ako svakom pojedincu Kakanj bude na prvom mjestu, iznad svega.

Gospodin Bečirhodžić je u svom izlaganju iz ugla predsjednika Operativnog izbornog štaba SDA Kakanj naveo pojedinosti oko same izborne kampanje i pripremnih radnji koje su poduzete. Naglasio je da je SDA Kakanj izvršila sve pripreme i u skladu sa mjerama nadležnih organa u vezi virusa Covid 19 organizovat će buduće aktivnosti. Naglasio je da su kandidati SDA već od ranije prepoznati kao stručni i čestiti ljudi koji mogu naš Kakanj učiniti boljim mjestom za život.

Nosilac liste Aldin Šljivo se u svom izlaganju osvrnuo na sve aktivnosti i projekte koje su Općina Kakanj i općinski načelnik realizirali u protekle četiri godine, navodeći značaj rada u cjelokupnom periodu obzirom da je gospodin Šljivo izabran za načelnika Općine Kakanj 2019. godine na Vanrednim izborima nakon što je prethodni načelnik Nermin Mandra izabran za zastupnika u Parlamentarnoj škupštini BiH.

Prisutnim medijima su predstavljeni svih 34 kandidat za općinsko vijeće i kandidat za načelnika Općine Kakanj gospodin Mirnes Bajtarević.

Gospodin Bajtarević je prisutnima predstavio Izborni program koji je fokusiran na ostvarenje 7 ključnih – glavnih ciljeva i velikog broja aktivnosti koje je potrebno realizirati tokom sljedećeg četverogodišnjeg perioda.
Ključni ciljevi na kojima je SDA Kakanj bazirala svoju platformu su:

  1. DO 2024. GODINE DOSEGNUTI BROJKU OD UKUPNO 10.000 ZAPOSLENIH KAKANJACA
  2. KAKANJ – GRAD ZA PORODICU (Kakanj je mjesto poželjno za život svih, a posebno mladih ljudi s njihovim porodicama)
  3. KAKANJ – SMART CITY, INFRASTRUKTURNI SADRŽAJI ZA SVAKOG GRAĐANINA, SIGURAN GRAD KOJI BRINE O SVAKOM POJEDINCU
  4. OSIGURATI JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA OBRAZOVANJE, TE UVEZATI OBRAZOVNI SISTEM SA POTREBAMA TRŽIŠTA RADA U KAKNJU
  5. KAKANJ – MALI GRAD KOJI U KULTURNOM I SPORTSKOM ŽIVOTU ŽIVI KAO VELIKI
  6. LOKALNA UPRAVA NA USLUZI PRIVREDI I GRAĐANIMA – TRANSPARENTNO, JAVNO, ANGAŽOVANO
  7. KAKANJ – ZELENI GRAD SA RAZVIJENIM TURIZMOM

Nakon predstavljanja kandidata za općinsko vijeće i kandidata za načelnika te Izbornog programa upriličeno je davanje izjava za medije, te fotografisanje pobjedničkog tima SDA Kakanj.

SDA KAKANJ