KAKANJ: Održan sastanak predstavnika Federalnog udruženja poslodavaca i Saveza udruženja poslodavaca ZDK

2222

22.11.2016. godine u 11.00 sati, u kancelariji Udruženja poslodavaca općine Kakanj održan sastanak predsjednika Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, gdin. Adnana Smailbegovića, predsjednika Upravnog odbora Saveza udruženja poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona gdin. Mladena Perića sa potpredsjednikom Udruženja poslodavaca općine Kakanj, gdin. Izudinom Neimarlijom.

Tema sastanka je mogućnosti i modeli spajanja privrednika Saveza udruženja poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona i Grupacije poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona pri Federalnom udruženju poslodavaca.

Sastanak je u svojstvu domaćina otvorio gdin. Neimarlija predstavljajući dosadašnji rad Udruženja posldoavaca općine Kakanj, te uključenosti članova kakanjskog udruženja u upravna tijela Saveza, Grupacije i Federalnog udruženja poslodavaca.

Gospodin Adnan Smailbegović, predsjednik Federalnog udruženja poslodavaca je istakao veliku važnost u modelu granskog spajanja poslodavaca, po principu interesnog spajanja i udruženog djelovanja privrednika iz određenih industrijskih grana, bez administrativnih granica, općina, kantona i sl. Primjer granskih sekcija tekstilaca, metalaca, drvoprerađivača su primjer dobre prakse i udruženih aktivnosti privrednika u Federaciji BiH.

 

Gospodin Mladen Perić, predsjednik Saveza Udruženja poslodavaca ZDK je istakao važnost teritorijalnog udruživanja navodeći dobru praksu iz općina Vitez, Tešanj i Kakanj, kao modela uspješnog vođenja općinskog udruženja poslodavaca. Gdin. Perić je prezentovao rad Saveza u kreiranju 10 općinskih organizacija u kantonu, konstatirajući da su zahtjevi svih poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona, bez obzira iz koje grupacije dolaze, identični i da za rješenje istih treba kvalitetan partner Vladi na svim nivoima.
U ime Upravnog odbora Saveza udruženja poslodavaca ZDK, gdin. Perić je dostavio dopis od 08.06.2016. godine koje poslao Grupaciji poslodavaca ZDK u cilju spajanja i sinergičnog djelovanja. Dopis je kopiran u 4 primjerka i dostavljen svim učesnicima sastanka.

U zaključku sastanka je konstatovano da postoji pozitivno nastojanje da se obje organizacije poslodavaca sinergično spoje, te da će poslodavci iz obje organizacije napraviti prijedlog modela spajanja Saveza i Grupacije poslodavaca na nivou ZDK u vremenskom okviru – druga sedmica decembra 2016. godine, kada će se napraviti i prvi “follow up” urađenih aktivnosti.

Sastanku se u nezavničnom dijelu pridružio i načelnik Općine Kakanj, gdin. Nermin Mandra izrazivši podršku svim aktivnostima poslodavaca, ustupajući sve prostorne i administrativne resurse Općine Kakanj. Međusobno su razmijenjene riječi hvale i priznanja, te pohvala za kvalitetan rad Udruženja poslodavaca općine Kakanj.