Kakanjac Hamza Vahid El-Din na čelu SPUS-a

Studenti u Sarajevu imaju nove predstavnike

Dvotrećinskom većinom glasova novi predsjednik SPUS-a je Hamza Vahid El-Din, a njegov zamjenik bit će Bakir Sijerčić.

Novoizabrani Predsjednik SPUS-a predstavio je svoj plan i najavio borbu za bolji status studenata.

Skupstina Studentskog parlamenta osudila je stanje koje je predstavljeno javnosti u Studentskim domovima, te je obavezala novo rukovodstvo da na listu prioriteta stavi hitno poboljšanje tih uslova.

Također, Skupština Studentskog parlamenta je jednoglasno donijela odluku o pokretanju inicijative o zabrani “pranja diploma sumnjivih privatnih fakulteta na master studijima UNSA, kao i inicijativu da se svi uposlenici UNSA distanciraju od bilo kakvog oblika saradnje sa tim istim fakultetima”.

Ovim putem novoizabrano rukovodstvo pozvalo je na suradnju sve asocijacije i studente Univerziteta u Sarajevu, ali i rukovodstvo fakulteta i Univerziteta da zajedničkim snagama grade Univerzitet, a time i društvo u cjelini.

Predsjednici komisija:

Predsjednik komisije za nastavu i reformu: Irma Mršo
Predsjednik komisije za naučno-istraživački rad: Kenan Erović
Predsjednik komisije za studentski standard i praksu: Dino Ahmedović
Predsjednik komisije za zdravstvo: Hamza Jatić
Predsjednik komisije za ekonomiju: Alija Nurković
Predsjednik komisije za međunarodnu saradnju: Valida Abdagić
Predsjednik komisije za kulturu: Juso Kadrić
Predsjednik komisije za sport: Dino Džehović
Predsjednik komisije za informisanje i odnose s javnošću: Ismir Halać
Predsjednik Skupštine: Anes Kastrati