Kakanjinfo.com: Kandidat za načelnika Općine Kakanj: Taib Bjelopoljak (Stranka za BIH KAKANJ)

Poštovani!

Počela je predizborna kampanja tokom koje će naš portal u rubrici Izbori 2016, predstaviti sve kandidate na ovogodišnjim Lokalnim izborima Općine Kakanj.

U saradnji sa kandidatima i njihovim političkim strankama kojima pripadaju, na najbolji način čemo predstaviti biografije kandidata za načelnika Općine Kakanj za Lokalne izbore 2016.

OO Stranka za BiH je svoje povjerenje na Lokalniim izborima 2016 u Kaknju dala kandidatu: Taib Bjelopoljak.

szabih taib bjelopoljak

Taib Bjelopoljak je rođen 19.09.1957. god. u Bijelom Polju, Općina Kakanj a nakon završavanja kakanjske Gimnazije završava Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Kaknju, a na ekonomskom fakultetu u Sarajevu diplomirao je 1980 godine. Odmah poslije završetka Ekonomskog fakulteta zapošljava se u Rudniku Kakanj, gdje je odradio pripravnički staž.

Svoju profesionalnu karijeru počeo je u RO Rrudnik Kakanj kao pripravnik (1980.-1981.) a u periodu od 1981.-1983. radio je kao profesor ekonomske grupe predmeta u Srednjoškolskom centru Kakanj.

Bio je član poslovodnog odbora Soura za finansiranje i komercijalu SOUR Umel Tuzla – (1983.-1985.).

Radio je kao tržišni inspektor u Općini Kakanj (1985. – 1988.), a od 1988-1992 bio je direktor UP Bobovac Kakanj. Od 1992. direktor je vlastite firme Beta d.o.o. Kakanj.

 

Poslije rada u Rudniku Kakanj, odlazi u Tuzlu i zapošljava se u SOUR „Umel“, gdje postaje član Poslovnog odbora za finasije i komercijalu i tu ostaje nepune tri godine.

Zatim se vraća u Kakanj i zapošljava se u organe uprave Kakanj, na mjesto tržišnog inspektora. Nakon nepune tri godine imenovan je za direktora tadašnje ugostiteljske firme „Bobovac“ Kakanj, koja je tada brojala 174 radnika.

Tu ostaje nepunih pet godina, poslije čega osniva privatnu firmu „Beta“ Kakanj, u kojoj je i danas zaposlen.

Aktivni je sportista-takmičar u tenisu već 15 godina, na nivou BIH u kategoriji veterana, gdje je postigao značajne rezultate.

Naime zadnju deceniju svog života posvećuje sportu i među osam je najboljih tenisera u BIH u svim kategorijama veterana.

Zbog takvih dobrih rezultata postignutih u tenisu, teniski klubovi sa našeg ZE-DO Kantona biraju ga 2009 god. za Predsjednika Kantonalnog teniskog saveza ZE-DO kantona.

Oženjen je i otac dvoje djece.

Na taj način je značajno doprinio razvoju opće misli o privrednom i društvenom razvoju općine Kakanj i  šire  društvene  zajednice, a što je, kako kaže, velikim dijelom pokazao na prethodnim izborima, gdje su njegovi stavovi i vizija razvoja općine Kakanj zasnovani na naučnim osnovama i velikim iskustvom koje je stekao kroz rad.

(Kakanjinfo/OO Stranka za BIH)