KAKANJINFO OTKRIVA – UZIMANJE LOPATOM IZ DRŽAVNE KASE: Ko je jamio, jamio: Kako se dijeli novac za podizanje eko-svijesti!

Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog direktora Fonda Fuada Čibukčića, 22. decembra donio je odluku o odabiru korisnika sredstava Fonda na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava za “realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2017. godinu”.

Kako je saopćio Fond na svojoj web stranici, pravo na korištenje sredstava Fonda na osnovu ovog Javnog konkursa ostvarilo je 18 aplikanata.

Inače, radi se o konkursu koji je prvo bio poništen zbog usklađivanja i donošenja podzakonskih akata fonda u skladu s Izvještajem o finansijskoj reviziji. Nova verzija objavljenog javnog konkursa imala je jasnije navedene kriterije ocjenjivanja. Naime, direktor je prema navedenim kriterijima odabira, imao manju moć odlučivanja jer je samostalno mogao dodijeliti do 30 bodova aplikantima, koji su se potom zbrajali sa ranijim bodovima komisije.

Dakle, sredstva su podijeljena na osnovu javnog konkursa, a posebno su zanimljivi podaci o dodjeli novca za LOT 3, odnosno za “projekte jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša”.

Stanje okoliša u BiH nije zadovoljavajuće, baš kao ni svijest građana o važnosti njegovog očuvanja. Tako će građane Federacije BiH, a o njihovom trošku, o okolišu osvještavati produkcijska kuća Tim System, u privatnom vlasništvu bračnog para Sanele Prašović-Gadžo i Nehrudina Gadže. Njihov medijski projekat pod nazivom “Eko priča – Brigom za okoliš danas stvaramo bolje sutra” dobio je 55.000,00 KM.

Inače, Tim System dobio i prošle godine sredstva u iznodu od 72.012 KM, i to u sklopu konzorcija “Živimo prirodu”.

Zanimljivo, novac za podizanje eko-svijesti dobila je i navladina organizacija Centar civilnih inicijativa (CCI) i to za projekat “Ekovizija -informativno-edukativna kampanja i medijska promocija značaja zaštite okoliša  FBiH” CCI je dobio 40.000,00 KM.

Novac je ovog puta, kada su u pitanju mediji, dodijeljen i televiziji Prvi TV d.o.o. Mostar za projekat “Otpadne vode – prilika i odgovornost općina i gradova u jadranskom slivu rijeke Neretve i njenih pritoka” u iznosu od 70.000 KM.

Osim toga, apsurd je da sredstva dobio i KJKP Rad koji nije medij, a za dvije godine je ova budžetska firma dobila je budžetska sredstva u iznosu od 75.000 KM.

U 2016. godini, Fond za zaštitu okoliša je raspisao isti poziv kao i ove godine, a sredstva su dobil

 

 

Svi koji su dobili novčana sredstva na osnovu ovog konkursa, moraju ispuniti cilj projekta na osnovu kojeg su dobili ta sredstva.

A, da li su to opravdali proteklih godina, ostaje da se vidi. Naime, riječ je o konkursu koji godinama “diže prašinu” zbog niza neregularnosti i nejasnoća u vezi s tim kako je novac dijeljen, po kojim kriterijima, kako će biti utrošen i bez jasnih argumenata zašto su baš oni zaslužili novac koji su dobili od države.

Druge medijske kuće koje su se tada prijavile na konkurs, odlukom direktora Fonda za zaštitu okoliša nisu dobile nikakva financijska sredstva, i pored pozitivne ocjene Komisije za stručnu ocjenu prijava. Svi oni od 2014., svake godine plati po 150 KM za svu (ne)potrebnu dokumentaciju.