Kakanjska Civilna zaštita za Dom zdravlja odobrila još 10.000 KM, što je do sada ukupno 40.000 od planiranih 50.000 KM

Općinski štab civilne zaštite Kakanj nedavno je donio odluku kojom se odobrava isplata 10.000 KM iz Budžeta Općine Kakanj Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kakanj u svrhu nabavke kontejnera za trijažno osoblje, te za druge potrebe.

Sa dolaskom hladnijih dana ukazala se potreba za osiguranjem adekvatnijih uslova za rad trijažnog osoblja na ulazu u Dom zdravlja Kakanj, te je u tom smislu reagirao Općinski štab civilne zaštite Kakanj.

Od ukupno odobrenih 50.000 KM za Dom zdravlja Kakanj u svrhu podrške u vrijeme pandemije COVID-19, do sada je isplaćeno 30.000 KM plus pomenutih 10.000 KM, što je do sada iznod od 40.000 KM kako je ranije i rekao direktor DZ Kakanj Mirsad Tursum da se sredstva isplaćuju parcijalno i da taj iznos nije uplaćen u cjelosti.