SKANDALOZNO: ZENIČKA OBILAZNICA NEMA UPOTREBNU DOZVOLU, INSPEKTOR NAREDIO ZATVARANJE!

JP Autoceste FBiH pustile su u promet dio autoceste na Koridoru 5C, nazvan Zenička obilaznica, a koji se sastoji od tri poddionice, Drivuša – Klopče, Klopče – Donja Gračanica i dio poddionice Donja Gračanica – Tunel Zenica bez upotrebne dozvole, a danas su se oglušili i na naredbu građevinskog inspektora da zatvore trasu.

Kako saznajemo samo 36 sati nakon što je otvorena trasa od 11 kilometara dilatacija na mostu Klopče je iskočila, te se danas saobraćalo samo jednom trakom na ovom mjestu.

Dilatacija je posebni konstruktivni element kod mostova.

Iz Ministarstva prometa i komunikacija FBiH za Patriju je potvrđeno da kompletna dionica još uvijek nema izdatu upotrebnu dozvolu.

Zenička obilaznica predstavlja jedan od najzahtjevnijih poduhvata na Koridoru Vc u BiH zbog konfiguracije terena, velikog broja mostova, vijadukta i tunela, ali i poteškoća koje su se javile prilikom gradnje kao što su klizišta i podzemne vode.

Na tu ‘spektakularnu’ ranije najavljenu svečanost došao je tek predstavnik JP Autoceste FBiH inženjer Reuf Kadrić koji je istakao da je kompletna dionica autoputa duga oko 11 kilometara te da se radi o vrlo zahtjevnom projektu, prvenstveno zbog konfiguracije terena.

Radne dizalice još uvijek su na lokacijama i kranovi još uvijek su na licu mjesta.