Kakanjski programer Amer Sikira u ulozi predavača na treningu za online medije i osobe sa invaliditetom

Osobe sa invaliditetom imaju puno pravo za pristup informacijama, naglasili su predavači na treningu za online medije i osobe sa invaliditetom.

U decembru 2020.godine je održan trening u okviru projekta “Jednak pristup svima”, koji finansira Evropska unija,  putem zoom platforme. Predavači na treningu su bili Dušan Caf, osnivač Digital Society Forum, Slovenija, Vehid Hajduković stručnjak za obradu teksta na Brajevom pismu, Amer Sikira developer, a moderatorica je bila Samra Lučkin iz Ja bih u EU.

Pristupačnost medijskih sadržaja osobama sa invaliditetom- tema je koja možda nikada nije bila aktuelnija nego u ovom momentu kada se cijeli svijet suočava sa posljedicama pandemije COVID-19. Govornici su bili Amer Sikira – Kingdom Alliance, BiH i Vehid Hajduković – stručnjak za obradu teksta na Brajevom pismu su predstavnicima medija pokušali približiti tehnike prilagođavanja medijskog sadržaja osobama sa invaliditetom.

Prilagoditi web stranicu osobama sa invaliditetom nije težak posao

Kakanjac Amer Sikira, CEO stručnjak u domenu web developmenta, nedavno je održao interaktivni online program stručnog osposobljavanja medija u pogledu implementacije projekta JEDNAK PRISTUP SVIMA.

Rekao je za portal Kakanjinfo da prilagoditi sadržaj web stranice osobama sa invaliditetom za programere nije težak posao.

“Svaki programer bi mogao sa nekoliko dodatnih sat vremena napraviti pristupačnu stranicu u HTMML-u. Nažalost, čak ni državne institucije namaju ovakve web stranice, a to je izuzetno važno kada su u pitanju npr. formulari. Formulari moraju biti pristupačni za sve osobe kako bi i osobe sa invaliditetom mogle da ih ispune”, smatra kakanjski programer Amer.

JEDNAK PRISTUP SVIMA – projekat EU koji unapređuje nivo pristupačnosti medijskih sadržaja i servisa za osobe sa invaliditetom i aktivno zagovara poboljšanje pravnog okvira i prakse u ovom segmentu. Kao bh. softverska kompanija, svakodneno smo u prilici dati svoj doprinos u unapređenju života, društva i zajednice, na što smo posebno ponosni.

“Osobe sa invaliditetom se svakodnevno susreću sa raznim preprekama i važno je da im mediji olakšaju svakodnevni život. Pristupačna web stranica olakšava korištenje čak i osobama bez invaliditeta. Portali treba da prilagode tekst tako što će poštovati tačno preciziran razmak između redova. Treba da koriste koliko je moguće kratke rečenice. Za one koji teže majstorstvu pristupačnost je samo stvar dobrog posla”, rekao je Vehid slijepa osoba i stručnjak za obradu teksta na Brajevom pismu.

Imati pristupačniju web stranicu za vlasnike medija je sama po sebi važna odluka, jer se na taj način razliku od konkurencije.

“Iako je to još uvijek samo stvar etike, vjerujemo da će ubrzo veliki broj portala u našoj zemlji prilagoditi poslovanje”, istakla je Samra Lučkin moderatorica.

Kako je istaknuto, u našoj državi još uvijek nije pravno definisano prilagođavanje sadržaja.

“Bez dobre organizacije nema ništa. Kada govorimo o pristupačnosti sadržaja konvecija UN govori o tome. U članu 9 je definisana pristupačnost informacijskih i komunikacijskih tehnologija. To znači da sve što radimo, radimo tako da je pristupačno i za osobe sa invaliditetom. Važno je već pri izradi weba odabrati platformu koja podržava dodavanje pomagala kao što su lupa ili autoreader”, naglasio je Dušan Caf, osnivač Digital Society

Čak i među slijepim osobama postoje programeri i bilo bi idealno da se i oni uključe u izradu web stranica.

“I među slijepim ljudima ima dobrih programera koji rade za strane kompanije. To je dovoljan dokaz da slijepe ljude ne treba zaobilaziti već znati da njihovi savjeti za programiranje mogu biti od izuzetne koristi”, zaključio je Vehid.

Kakanjinfo