Kakanjski softver “eParlament” uskoro će biti primijenjen i u radu Skupštine ZDK

Domaća pamet sve može: Kakanjski softver “eParlament” uskoro će biti primijenjen i u radu Skupštine ZDK

Bosanskohercegovački i kakanjski proizvod – informacioni sistem “eParlament” koji omogućava glasanje vijećnika/zastupnika elektronskim putem i upotrebom smart uređaja za glasanje uskoro će biti primijenjen i u radu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

U petak 25. maja 2018. godine predsjedavajući Skupštine ZDK Jasmin Duvnjak i Alem Zekić, mladi Kakanjac i kreator softvera koji je uz pomoć Općine Kakanj osnovao firmu  „Synergy soft d.o.o. Kakanj“, potpisali su ugovor  o pružanju usluga instaliranja, konfigurisanja, tehničke podrške, edukacije i održavanja e-parlament informacionog sistema za pripremu, upravljanje i održavanje sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Ugovor je potpisan nakon što su provedene sve tenderske procedure.

“Nakon rekonstrukcije i modernizacije sale Skupštine stvoreni su svi tehnički preduslovi da radimo po sistemu e-parlamenta. Danas smo potpisali ugovor o pružanju usluga, a već ranije smo u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH osigurali nabavku savremenog softvera. Prelaskom na rad po sistemu e-parlamenta značajno ćemo unaprijediti transparentnost i funkcionalnost u radu, ojačati disciplinu i odgovornost kantonalnih zastupnika. Ubuduće ćemo imati cjelovite evidencije o učešću u raspravama i svakom pojedinačnom glasanju”, rekao je Jasmin Duvnjak, predsjedavajući Skupštine ZDK.

O kakvom se informacionom sistemu radi pojasnio je Alem Zekić, mladić koji je nakon završetka Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu odlučio ostati u Kaknju i pokrenuti vlastitu poduzetničku djelatnost.

„Riječ je o integralnom informacionom servisu koji pokriva sve procese vezane za pripremu, održavanje i analizu sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Zastupnici će za pristup sistemu koristiti smart uređaje posredstvom kojih će 24 sata dnevno imati dostupnost svim podacima vezanim za sjednice, a u toku održavanja sjednica te uređaje mogu koristiti za glasanje i sve ostale radne aktivnosti koje se poduzimaju“, rekao je Zekić.

Od februaru 2016. godine ovaj softver koji je u potpunosti proizvod domaće pameti se primjenjuje na sjednicama Općinskog vijeća Kakanj. Svaki vijećnik je dobio na korištenje po jedan tablet uređaj za glasanje, te korisničko ime i šifru. Nakon prijave, svaka akcija koja se želi izvršiti postiže se dodirom ekrana. Na ovaj način vijećnici potvrđuju prisustvo sjednici, usvajaju zapisnike ili prijavljuju primjedbe, upućuju prijave za izjašnjavanje, glasaju biranjem opcija “za”, protiv” i “suzdržan”, prijavljuju se za diskusiju, ispravku krivog navoda ili povredu poslovnika… Sistem “eParlament” vijećnicima omogućava pristup materijalima za sjednice, omogućava slanje određenih dokumenata Stručnoj službi za poslove Općinskog vijeća, te druge opcije. Rezultati glasanja elektronskim putem se prikazuju na velikom displeju koji je postavljen u sali Općinskog vijeća Kakanj.