Kakanjski vatrogasci u 24 sata intervenisali 11 puta

U protekla 24 sata Profesionalna vatrogasna jedinica Kakanj je u 24 sata imala 11 intervencija.

Radilo se o intervencijama u slučajevima paljevine suhe trave i niskog rastinja na lokalitetima: Ričica, Bjelavići, Javor, Bare (u 2 navrata), Veliki Trnovci, Varda, Bistrik, Čatići i Bukovlje. Jedna intrevencija se odnosila na slučaj paljenja smeća u napuštenom školskom objektu u Donjem Kaknju.

Ilustracija jednog od nedavnih požara kada može da strada imovina ali i ljudi

Kakanjinfo