KAKANJSKI VIJEĆNIK NAMIR TALIĆ podnio INICIJATIVU da se osigura DJEČIJI DODATAK ZA TROJE I VIŠE DJECE bez obzira na prihode

Od januara 2022. godine sve porodice u Kantonu Sarajevo, koje imaju troje ili više djece mogle su predati zahtjev za dječiji dodatak, bez obzira na njihov ekonomski status.

Namir Talić, vijećnik u Općinskom vijeću Kakanj, pokrenuo je ambicioznu inicijativu za osiguravanje dječijeg dodatka bez obzira na prihode u porodicama koje imaju troje ili više djece.

Talićeva inicijativa proizašla je iz sve veće potrebe za podrškom porodicama koje se suočavaju s finansijskim izazovima uzrokovanima većim brojem djece u domaćinstvu.

  • Trebalo bi da sva djeca imaju jednaka prava u cijeloj državi, dok to nije slučaj u BiH. Naprimjer, u Kantonu Sarajevo je usvojena ova inicijativa pa zašto ne bi i djeca u našem kantonu imala ista prava kao u Kantonu Sarajevo – kaže Talić.

Ova inicijativa ne bi bila ograničena prihodima porodica, što je ključni element koji bi omogućio svim porodicama s troje ili više djece da ostvare pravo na dodatak. Talić je naglasio da je važno razumjeti da se s povećanjem broja djece povećavaju i finansijski izazovi, te da bi ovaj dodatak mogao pružiti značajnu podršku tim porodicama.

Očekuje se da će ova inicijativa potaknuti raspravu unutar Općinskog vijeća Kakanj kako bi se utvrdili detalji i procedura za implementaciju ovog dodatka. Talić je izrazio optimizam u vezi podrške inicijativi od strane kolega.

  • vi vijećnici su pozitivno reagovali na ovu inicijativu bez obzira na političku opredijeljenost i nadam se pozitivnom ishodu Zeničko-dobojskog kantona.

Prednosti ovakvog dodatka su višestruke, a među njima se ističu poticanje nataliteta, pružanje boljih uvjeta za odgoj djece te poticaj za ekonomsku stabilnost porodice.

  • Ovu inicijativu vidim kao finansijsku olakšicu roditeljima i podstrek da se odluče za veći broj djece koja svakako predstavljaju budućnost naše države. Ovo je prvi korak ka ostvarenju prava porodica sa troje i više djece.

VAŽNA ODLUKA SKUPŠTINE ZDK

Skupština Zeničko-dobojskog kantona

Ova inicijativa  podnesena je na Općinskom vijeću Kakanj a s obzirom na nadležnosti ista će biti proslijeđena Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice te Skupštini Zeničko-dobojskog kantona koja je ključna za ovu odluku.

Inače, Talić je u obrazloženju kao primjer naveo Kanton Sarajevo u kojem je, podsjećamo, sve porodice koje imaju troje i više djece, bez obzira na njihov imovinski cenzus imaju pravo na dječiji doplatak, i to uvećan za 10 posto.

Nadležno ministarstvo u Kantonu Sarajevo je na osnovu novih izmjena Zakona donijelo Instrukciju o iznosima novčanih davanja u kojima je za porodice s troje ili više djece, bez cenzusa, utvrđen iznos od 57,70 KM za svako dijete.