Kalesija: Ukinuto finansiranje političkih stranaka iz budžeta, sredstva za pomoć privredi!

Načelnik općine Kalesija Sead Džafić je u rebalansu budžeta za ovu godinu ponudio, a vijećnici u Općinskom vijeću usvojili ukidanje finansijskih sredstava za političke stranke i partije na području Kalesije.

Sredstva planirana za ove namjene iznose oko 20 hiljada maraka godišnje, bit će usmjerena za pomoć privredi.

Ukidanje finansiranja političkih stranaka u Kalesiji samo je jedna od stavki odakle će sredstva biti usmjerena za pomoć privrednim subjektima koji su pretrpili štete zbog pandemije korona virusa. Iz koalicije koja čini većinu u OV Kalesija kažu kako je cilj pomoći privredi.

“Sredstva nisu znatna, nekih 80 do 100 hiljada maraka, ali za početak da pomognemo tim ljudima koji su pogođeni ovim stanjem nesreće koje je proglašeno u FBiH.”
“Tako da smo zdušno podržali odluku da se ukine finansiranje političkih stranaka iz budžeta”

Opozicione stranke, nisu podržale inicijativu načelnika da se ukine finansiranje stranaka iz budžeta, kažu ne zbog toga što ne žele pomoći privredi, nego zbog toga što žele pomoći više.

“Opozicija, konkretno se radi o klubu vijećnika za bolju Kalesiju je predlagala, sem te inicijative da se ukinu paušali u OV Kalesija, da se ukinu naknade za rad u komisijama u Općinskom vijeću. naravno većina u Vijeću na čelu sa načelnikom je to odbila, jer je to način da kupe i drže pod svojom kontrolom određene vijećnike.”

Načelnik Kalesije Sead Džafić, odbija ove navode opozicije i kaže kako svi koji žele da se bave politikom, neka se bave i finansiraju svojim novcem, iz budzeta općine nema novca za stranke. Evo i do kada.

“Dok sam ja načelnik tako će biti, kada je u pitanju općina Kalesija, pružila mi se prilika da definitivno ukinem finansiranje iz budžeta političkih partija i stranaka.”

Sredstva namaknuta na ovaj način već su operativna za privrednike koji su aplicirali za pomoć, nekoliko je uslova koje aplikanti moraju ispuniti, jedan od njih je da firma uplaćuje doprinose za radnike.

“Bilo bi lijepo kad bi se to moglo dobiti. Međutim ja nisam poplaćala sve doprinose, kako sam čitala tamo u uredbi, znači ne ispunjavam te uslove po njihovom.”

Osim općine Kalesija, na području TK, finansiranje plitičkih partija ukinuto je i u općini Srebrenik.