Kantonalna bolnica Zenica se zadužila za 16 miliona maraka

1-49

Kantonalna bolnica Zenica je zbog dugovanja u iznosu od 16 miliona maraka, odlučila podići kredit u istom iznosu, čime će isti biti potpuno sanirani.

Kredit u vrijednosti 16 miliona KM odobren je na period od 7 godina, sa 5 % kamate koja će biti obračunata nakon što se kredit iskoristi.

Rasim Skomorac, direktor Kantonalne bolnice Zenica, ističe da je realizacija dugoročnog kredita jedan veliki uspjeh za ovu ustanovu.

“Prije realizacije ovog kredita naša ustanova je bila u toj situaciji da dođe do totalne blokade, kako sa aspekta plata radnicima tako i lijekova prema našim pacijentima. Nakon što smo dobili sredstva porazgovarali smo sa svim dobavljačima otvoreno, te da se oslobodimo zateznih kamata na osnovu duga. Možemo reći da smo sa svim skoro dobavljačima uspjeli dogovoriti da platimo osnovicu duga. Pravovremenim vraćanjem ovih dugova smo spriječili buduće obaveze sa zateznim kamatama. Na ovaj način smo očistili sva naša dugovanja prema našim dobavljačima, tako da smo ovim kreditom sve ovo spriječili”, kaže Skomorac.

Direktor Kantonalne bolnice Zenica navodi da su u toku ove godine u potpunosti vraćeni dugovi prema nabavljaču opreme za magnetnu rezonancu i CT aparata, kompaniji Siemens.

“Mnogo aparata je bilo u kvaru. Sve smo kvarove sanirali i platili. Imamo još neke sitne kvarove na digitalnom rengenu, ali očekujemo da će za koji dan i taj kvar biti otklonjen. Želim da napomenem da smo kroz cijelu ovu godinu vodili računa o uštedama. U narednom periodu ćemo imati povećanje troškova za lijekove i druge potrebne materijale, ali smo i povećali naš obim poslovanja u proteklom periodu”, ističe Skomorac.

Problem je što se radi o već dotrajaloj opremi, pa su kvarovi, koje prema ugovoru servisira isključivo nabavljač, česti i dugotrajni.

Kada je u pitanju vraćanje pomenutog kredita, Kantonalna bolnica Zenica će svaka tri mjeseca izdvajati oko 750.000 KM sredstava za njegovo izmirenje.

Kredit će se vraćati iz tranši Zavoda zdravstvenog osguranja Zeničko-dobojskog kantona.