Kladionice duguju državi preko 45 miliona KM!!!

kladenje-kladionice-kvote-foto-marina-lopicic-1458688705-870195

Povodom objave informacija iz Porezne uprave FBiH da su kladionice dužne državi za porez 45,5 miliona KM duga, oglasio se Predrag Kojović, predsjednik Naše stranke, sa stavom da je nedopustiva intertnost koju vladajuća koalicija SDA-HDZ-SBB pokazuje po ovom pitanju.

“Objavljena informacija o neplaćenom porezu od strane kladionica, još je jedan neupitan argument koji ukazuje na potrebu da reformišemo odnos prema kladionicama. Nezamislivo je da organizatori igara na sreću, koje nisu općekorisne društvene djelatnosti, duguju 45 miliona KM državi, dok se ista ta država mora zadužiti kod MMF-a da bi bila u stanju isplatiti penzije, ili dok bolnice nemaju dovoljno paracetamola. Dosadašnji odnos tolerancije prema kladionicama pokazao je da država u tom smislu radi protiv sebe i ujedno protiv interesa većine građana, te je od najveće važnosti da promijeni taj odnos kroz odlučniji pristup u naplati poreza, kao i kroz izmjenu Zakona o igrama na sreću”, kazao je Kojović.

Porezna uprava je objavila i da ukupni promet kladionica u 2016. godini samo do maja mjeseca iznosi više od 582 miliona KM, od čega je na ime dobitaka do 100 KM, koji se ne oporezuju, isplaćeno 450 miliona KM.

“Neoporezivanje tih 450 miliona je ekonomski neobjašnjivo i nemoralno u državi u kojoj se PDV plaća i na najosnovije potrebe kao što su hljeb i lijekovi”, smatra Kojović i dodaje da će Naša stranka u Federalnom parlamentu insistirati na svojoj inicijativi da se dobici na igrama na sreću kao i svi drugi prihodi koji ne proističu iz rada oporezuju sa najmanje 20%.

“Podnijeli smo inicijativu za jedinstvenu stopu za oporezivanje kladionica. U poreski pravedno uređenim državama ovakva vrsta prihoda koja nije rezultat rada nego kapitala i špekulacije se uvijek oporezuje daleko većom stopom od one koja se primjenjuje na prihode zarađene radom. Naša inicijativa predviđa da se ovako ostvarena budžetska sredstva, kao i dio sredstava namijenjen finansiranju političkih stranaka usmjeri u Porodiljski fond. S obzirom da smo imali prilike vidjeti koliko je snažan uticaj vlasnika kockarnica na vladajuću koaliciju presudno je da po ovom pitanju napravimo pritisak skupa sa građanima, javnim mnijenjem i sa NGO sektorom koji također podržava ovu i ovakve inicijative”, dodao je Kojović.

Kojović je kazao da je cilj ove inicjative stvaranje društvenog konsenzusa da je od bogaćenja vlasnika kladionica i njihovih političkih zaštitnika važniji interes porodilja, korisnika zdravstvenog i obrazovnog sektora, kojima nedostaje osnovna infrastruktura.

“Nezamislivo je da neko odbija da isplati dug u budžet, iako je to obavezan i država ima moć da ga natjera da to uradi, a da s druge strane bolnicama nedostaju CT skeneri ili magnetne rezonance koji su od životnog značaja građanima. Sa 45 miliona može se kupiti 20-ak magnetnih rezonanci ili 90 skenera, ili recimo izgraditi 20-ak novih škola”, zaključio je Kojović.