Kolektivnim ugovorom: Zdravstvenim radnicima u ZDK povećane satnice sa 2,35 na 2,60 KM

Ministar zdravstva Zeničko-dobojskog kantona Adnan Jupić i predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu ZDK-a Zaim Begić potpisali su danas Sporazum o mirnom rješenju spora oko zaključenja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika zaposlenih u zdravstvu na području ZDK-a.

Potpisnici sporazuma saglasili su se da Ministarstvo zdravstva, nakon stupanja na pravnu snagu Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK-a za 2021. godinu, provede proceduru za potpisivanje Kolektivnog ugovora najkasnije do 31. januara 2021. godine, s tim da će se Kolektivni ugovor primjenjivati od 1. januara.

Sporazum predviđa povećanje satnice sa 2,35 na 2,60 KM i jednaka je satnici koja je ranije definisana kolektivnom ugovorom sa Sindikatom doktora i stomatologa ZDK-a, navedeno je u saopćenju Press službe ZDK-a.

Jupić je zahvalio svima koji su dali doprinos da se u procesu mirenja između pregovaračkog tima Vlade i NSSRZZ-a dođe do sporazuma prihvatljivog za obje strane.

– Apsolutno sam siguran da ćemo novi Kolektivni ugovor potpisati do 31. januara. Pregovori su potrajali malo duže, ali se nadam da smo napravili značajan iskorak u dobijanju kvalitetnog dokumenta koji će na zadovoljstvo uposlenika u zdravstvu, ali i osiguranika koji koriste uslugu zdravstvene zaštite, donijeti dodatno poboljšanje u zdravstvu – rekao je Jupić.

Predsjednik NSSRZZ ZDK Zaim Begić izrazio je zadovoljstvo što je napokon potpisan sporazum, o čemu su pregovori započeti još prije izbijanja pandemije koronavirusa, naglasivši da će se novi kolektivni ugovor zaključiti na period od 1. januara do 31. decembra 2021. godine.