KSC KAKANJ: “Kad ide ide” – JU KSC Kakanj odobrena nova sredstva za projekat Inkluzivni muzej (FMKS – 4. 000 KM)

Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj već duži vremenski period radi na formiranju tima za pisanje projekata kako bi se redovno apliciralo na javne pozive viših nivoa vlasti. Cilj nam je da se ne oslanjamo samo na lokalni nivo vlasti, nego koristiti i sredstva viših nivoa vlasti koja su do sada uglavnom zaobilazila Kakanj.

Projekat “Inkluzivni tvoj i moj muzej” uvršten je u projekte koji će se sufinansirati iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2017. godini putem transfera za kulturu od značaja za Federaciju BiH.

Za navedeni projekat odobrena su sredstva u iznosu od 4. 000 KM.

Projekat “Tvoj i moj inkluzivni muzej” podrazumijeva inkluziju djece i odraslih sa posebnim potrebama u rad muzeja kroz prilagođene radionice i fakultativne izlete. Dugoročni cilj projekta jeste kreiranje didaktičkog materijala za daljnji i stalni rad muzeja sa djecom i osobama sa poteškoćama.

JU KSC KAKANJ