Stručni tim boravio na terenu za popis stećaka u mjestima Seoce i Trnovci

Stručni tim projekta “Popis stećaka na području općine Kakanj” je 11.11.2017. godine boravio u obilasku lokaliteta Seoci i Veliki Trnovci.

Timu su se pridružili učenici iz OŠ “15. april” zajedno sa nastavnikom historije Ekromom Gačićem.

Medijsko interesovanje za ovaj projekat pokazala je i lokalna televizija NTV IC Kakanj koji je na dvije nekropole snimila prilog u vezi popisa stećaka na području općine Kakanj.

Prisjetimo se da je na lokalitetu Kosijerov kamen koji se nalazi u selu Veliki Trnovci evidentiran jedan stećak. Stećak je u obliku sljemenjaka sa postolje. Vrlo je masivan i impresivnih dimenzija ali bez ukrasa i natpisa. Stećak je pozicioniran na lijevoj strani od puta koji vode od Bijelog Polja prema Velikim Trnovcima. Prema kazivanju mještana ovaj stećak pripada osmanskom vojniku poznatom kao Mehmed Čelebija. Pretpostavljamo da se stećak ne nalazi na izvornom položaju te da je došlo do pomijeranja. Prilikom gradnje lokalnog puta u međi su otkopane kosti koje su ponovo vraćene u grobnu cjelinu. Isti grob mogao je pripadati ovom nadgrobnom spomeniku. Ovaj stećak u djelima Šefika Bešlagića nije evidentiran

Na lokalitetu Seoce 1971. godine evidentirana su dvije nekropole. Stručni tim za popis stećaka na području općine Kakanj evidentirao je jednu nekropolu Rakovi koja danas broji 7 stećaka. Stećci se nalaze u starom i savremenom rimokatoličkom groblju. Prema ranijoj evidenciji bilo ih je ukupno 9 ali su vjerovatno sekundarno upotrebljeni za nove nadgrobne spomenike. Stećci su u obliku sljemenjaka, bez ukrasa i natpisa.

JU KSC KAKANJ