Lista Naše stranke za Skupštinu ZDK i Federalni parlament

Naša stranka predala je CiK-u kompletne liste kandidata za Opće izbore u Bosni i Hercegovini koji će se održati u oktobru 2022. godine. Liste je za Našu stranku predao generalni sekretar Nihad Uk.

Kada je u pitanju Skupština ZDK objavljujemo kompletnu listu svih kandidata.

1. Kulović Behija

2. Kruško Idham

3. Buljubašić Amil

4. Juhić Medina

5. Hodžić Amela

6. Ganibegović Aziz

7. Dizdarević Zlatan

8. Klinčević Esmira

9. Meškić Jasmina

10. Ravlija Marcela

11. Hasanbašić Edhem

12. Krsmanović Olja

13. Pezer Eldar

14. Hadžavdić Ilijaz

15. Bilalović Adrijana

16. Hodžić Anes

17. Sinanović Medina

18. Muratović Edhem

19. Bajramović Amar

20. Bećirović Enesa

21. Hundur Muhamed

22. Žilić Raza

23. Šehić Salim

24. Bajtarević Kenan

25. Sinanović Jasna

26. Čobo Damir

27. Merdić Nudžeima

28. Kavaz Nermin

29. Zukić Irfan

Federalni parlament, izborna jedinica 6

1. Huskić Dževdet

2. Husika Mirha

3. Bilalović Emir