Kandidati BHI – KF za predstojeće izbore

Bosanskohercegovačka inicijativa – Kasumović Fuad (BHI -KF) predala je kandidatske liste za učešće na predstojećim Općim izborima 2022 godine.

Listu za Skupštinu Zenčko-dobojskog kantona predvodi Fuad Kasumović, a zatim slijede Sanja Renić, Alen Kapković, Amela Granić, Vinko Marić, Naida Delibašić – Alagić, Elmin Šabanović, Denan Pašalić, Martina Perković, Ismet Sarajlić, Dijana Gradinčić, Tajib Babić, Vesna Dauldži, Munib Zaimović, Adnan Gračić, Bernada Mujkanović, Izudin Mustić, Mirnesa Mehmedović, Nermin Šljivo, Nedžad Imamović, Samra Gluhić, Mirzet Skopljak, Lamija Ibranović Bjelošević, Mirza Ormanović, Samir Beganović, Irnela Pivić, Edin Omić, Mirela Tihak, Benjamin Kadrić, Adnan Zuban, Muamera Dudić, Sefedin Hrustić, Amina Malkoč, Zoro Ivanković, Mirsad Tartić, Dženita Đubo, Ismet Đugum, Eldina Mujaković, Ismir Horić i Zulkaid Skomorac.