Matere mi – Dajem garanciju za svoj proizvod

Subota je pijačni dan u Kaknju. Ranije je pijaca bila na jednom mjestu. Međutim, danas je na dvije lokacije, zelena i robna pijaca su zajedno a mješovita robna je iznad garaža Centrotransa.

Na pijaci smo sreli Veliju Husejnovića koji prodaje svoje proizvode od bakra.