Mediha Mamela: Mirnes Bajtarević je čovjek skromne naravi, velikih dostignuća,

Mediha Mamela: Mirnes Bajtarević je čovjek skromne naravi, velikih dostignuća, a što je dokazao u svojim dosadašnjim angažmanimaMirnes Bajtarević je čovjek skromne naravi, velikih dostignuća, a što je dokazao u svojim dosadašnjim angažmanima, radom i postignutim rezultatima.

Kao budući Načelnik nastavit će svojim marljivim radom realizirati značajne projekte kako u urbanim tako i ruralnim područjima.

Sigurna sam da će nastojati da intenzivira i unapređuje razvoj poljoprivrede na području općine Kakanj, da će omogućiti poljoprivrednim proizvođačima da kroz različite podsticajne mjere kako na općinskom nivou tako i višim nivoima vlasti ostvare podsticajna sredstva i na taj način povećaju kvantitet i kvalitet svojih proizvoda.

Također, da će u narednom periodu nastojati kroz organizovanu i kooperativnu proizvodnju i otvaranjem malih pogona za otkup, preradu i pakovanje gotovih proizvoda omogućiti poljoprivrednim proizvođačima da ostvaruju bolji prihod i kvalitetnije živote od svoga rada.

Mediha Mamela, dipl.ing. poljoprivredeSekretar i Stručno administrativni radnikSaveza poljoprivrednih udruženja Kakanjska poljoprivreda “KAP”