Mejrema Purišević: Odlučno podržavam Mirnesa Bajtarevića, kandidata za načelnika Općine Kakanj

Mirnes Bajtarević o kojem ljudi masovno govore kao o dobrom i osjećajnom mladom čovjeku, ima sve predispozicije da kao načelnik Općine Kakanj posebno podržava dva važna pitanja koja želim naglasiti. To su:

  • stvaranje uslova za masovniji i snažniji angažman žena u našem društvu kroz poduzetništvo, kroz društvene aktivnosti, kroz humanitarni rad, kroz kulturu i sport…
  • jačanje obrazovanja kroz pojačani angažman lokalne zajednice u smislu ulaganja u školske objekte, te kroz podršku nastavnom procesu. U tom smislu sigurno neće biti opterećenosti činjenicom da je školstvo kantonalna nadležnost.
    Zbog toga odlučno podržavam Mirnesa Bajtarevića, kandidata za načelnika Općine Kakanj.

Mejrema Purišević
Profesorica matematike i fizike
Predsjednica Organizacija žene SDA Kakanj