MINISTAR VINKO MARIĆ U POSJETI NAČELNICIMA OPĆINA OLOVO I VAREŠ

Poljoprivredni proizvođači i mali farmeri iz općina Vareš i Olovo, u proteklom periodu, zbog strogih zakonskih kriterija, iskoristili su manje od jednog procenta ukupnih podsticaja za njihovu proizvodnju. Dok njihove kolege iz drugih općina dobijaju znatna finansijska sredstva, sa nivoa vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) i Zeničko-dobojskog kantona (ZDK), uzgajivači iz ove dvije općine uglavnom su ostajali – praznih ruku.

– Vrijeme je da se to promijeni. Zatražio sam ažurirane podatke za proizvođače i male farmere iz Olova i Vareša, nakon čega ćemo ovim općinama doznačiti sredstva koja i oni zaslužuju. Radi se o dvije općine koje se ubrzano razvijaju, a njihovi načelnici se domaćinski odnose prema budžetu – kaže Vinko Marić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ZDK.

Načelnik Vareša Zdravko Marošević je obećao da će njegova stručna općinska služba napraviti presjek o stanju u poljoprivredi i stočarstvu i te podatke žurno dostaviti resornom ministarstvu ZDK.

– Mnogi nisu mogli aplicirati za značajnija sredstva jer su previše mali i nemaju dovoljan broj jedinica, bez obzira o čemu se radi. Ovo je prijateljska saradnja sa Vladom ZDK i nadam se da će biti nastavljena u budućnosti – izjavio je Marošević.

Sličnog mišljenja je i Đemal Memagić, načelnik Općine Olovo koji smatra da proizvodnja mesa, mlijeka i poljoprivrednih proizvoda mora biti prioritet jer je zbog općih uslova, sve manje hrane u svijetu.

– Imamo proizvođače koji ne mogu ispuniti kriterije za podsticaj sa federalnog nivoa vlasti, tako da mnogi nikada nisu aplicirali za neka sredstva. Spremni smo na saradnju sa kantonalnim ministarstvom, da se ovaj projekat realizuje – kaže Memagić.

Ministar Marić je posjetu načelnicima Olova i Vareša iskoristio i za obilazak farmeru u selima Gurdići i Ponijerka, u olovskoj općini kao i farmera u vareškom selu Zaruđe.

Press služba ZDK