Mirza Ganić umjesto primopredaje, dočekao ispreturan i prazan kabinet Grada Visoko!

Zvanična primopredaja dužnosti gradonačelnika Visokog, a prema rezultatima Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, izvršena je u srijedu popodne. Novi gradonačelnik Visokog Mirza Ganić preuzeo je i zvanično funkciju koju će obnašati naredne četiri godine.

Ipak, pored svečanog čina ulaska u zgradu Gradske uprave Visoko, najvažniji detalji dana jesu zapravo zahtjevi za dokumentacijom, na osnovu koje će novi nositelj funkcije izvršne vlasti započeti svoj mandat.

Važno je istaknuti da bivša gradonačelnica Visokog nije prisustvovala primopredaji dužnosti, te je novi gradonačelnik Visokog Mirza Ganić u pratnji svog tima ušetao u prazan kabinet gradonačelnika.

U nastavku donosimo službeni zahtjev, odnosno popis dokumentacije koju je Mirza Ganić zatražio od bivše gradonačelnice Visokog:

PREDMET: Zahtjev za primopredaju,

Poštovani, obzirom da dana 23.12.2020. godine u 13:00 sati izabrani gradonačelnik Mirza Ganić planira preuzeti mandat i doći u kabinet gradonačelnika molimo Vas da u cilju realizacije istog obavijestite dosadašnju gradonačelnicu gđu Amru Babić o potrebi prisustva u kabinetu u navedeno vrijeme, a radi primopredaje.

Obzirom da čin primopredaje zahtjeva uvid u određenu dokumentaciju o poslovanju organa Gradske uprave gđa Babić treba da priloži sljedeću dokumentaciju i to kako slijedi:

1. Izvještaje svih pojedinačnih službi organa uprave u kojima su navedeni podaci o broju otvorenih/nerješenih predmeta pobrojano po predmetima s datumom prijema zahtjeva, broju zaposlenika po sistematizaciji i broju zaposlenika koji su trenutno uposleni, aktivnim problemima s kojim se susreće organizaciona jedinica/služba, te prijedlozima za poboljšanje rada iste

2. Izvještaje o radu JU/JP s finansijskim izvještajem u kojem je su jasno vidljivo trenutno stanje računa kao I trenutna dugovanja. Pored navedenog izvještaj treba da sadrži i broj uposlenih radnika, kao i broj ugovora na određeno vrijeme s tačno naznačenim rokovima isticanja istih, te informaciju o broju ugovora o djelu s imenima i prezimenima radnika s kojima su potpisanivani u 2020. godini

3. Izvršenje budžeta 2020. godine zaključno sa 22.12.2020. godine

4. Obaveze prema dobavljačima i izvođačima radova na dan 22.12.2020. godine pobrojano po izvođaču radova I iznosima (u izvještaju navesti sva dugovanja nastala do 22.12.2020. godine, bez obzira na rok plaćanja facture I valute)

5. Obaveze prema radnicima organa Uprave I ugovorima o djelu na dan 22.12.2020. godine, s tačno navedenim iznosima i imenima

6. Obaveze Grada Visoko po dosuđenim presudama na dan 22.12.2020. godine

7. Nerealizovani ugovoreni poslovi sa sumiranjem ukupne vrijednosti ugovorenih radova u KM

8. Ukupno stanje na računu, prikazano analitički kako bi se jasno vidjela konta i razdvojeno na namjenska (sa jasno navedenom namjenom) i budžetska sredstva. Finansijski izvještaj treba da iskaže I sredstva koja se nalaze na računu, a samo prolaze kroz budžet (zbog trezorskog poslovanja), tj. odnose se na sredstva većih nivoa vlasti koja se shodno Zakonom isplaćuju našim građanima. Pomenuta sredstva treba da budu razložena prema namjeni za uplatu.

9. Izvještaj o postojanju podračuna, kao i stanju i namjeni istih

10. Izvještaj o izvršenim prerasporedima zaposlenika u period od 15.11.2020. godine do 22.12.2020. godine

11. Izvještaj o broju radnika koji trentuno koriste godišnje odmore ili bolovanja na dan 22.12.2020. godine

12. Izvještaj o izabranim direktorima JU/JP I UO/NO s informacijom o datumu izbora i trajanju mandata

13. Izvještaj o trenutnim dugovanjima Gradske uprave prema JP/JU I sportskim kolektivima, a shodno planiranom budžetu za 2020. godinu

14. Izvještaj o trenutno važećim ugovorima o djelu, s tačno navedenim projektima I osobama s kojim je ugovor potpisan, kao I izvještaj o potpisanim ugovorima o djelu tokom 2020. godine

15. Zapisnik o primopredaji ključeva kabineta Ureda Gradonačelnika s ključevima i zapisnikom o primopredaji ključeva službenih vozila s ključevima i pripadajućom dokumentacijom

16. Ostala bitna pitanja neophodna za funkcionisanje grada i gradske uprave

Obzirom da su lokalni izbori završeni 15.11.2020. godine, te da ste imali dovoljno vreman da se pripremite za primopredaju, očekujemo da tražene izvještaje dostavite do samog čina primopredaje, a to je do 23.12.2020. godine u 13:00 sati.

S poštovanjem”.