Na osnovu Inicijative Almedina Aliefendića, delegata u Domu naroda Parlamenta FBiH Kantonalna bolnica Zenica dobila značajna sredstva sa federalnog nivoa

Vlada Federacije BiH je na svojoj 98. redovnoj sjednici održanoj 6. aprila 2017. godine u Sarajevu, donijela Odluku o usvajanju Programa utroška skriterijima raspodjele sredstava transfera za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH, utvrđenih Budžetom
F BiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva, u iznosu od 9.000.000 konvertibilnih maraka.

Na ovaj način je odobrena raspodjela ovih sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Federacija BiH, i to po tri miliona KM Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar i Univerzitetsko-klinič- kom centru Tuzla. Svrha je osiguravanje
dostignutog nivoa standarda sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga sekundarnog i tercijarnog nivoa, koje se pružaju pacijentima iz cijele Federacije BiH kroz održavanje i poboljšanje likvidnosti javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač FBiH.

Sredstva transfera
su namijenjena za izmirivanje dijela dospjelih obaveza za nabavku lijekova i drugog potrošnog materijala, te servisiranje i obnavljanje medicinske opreme zbog dotrajalosti, neophodne za osiguravanje kontinuiteta u pružanju zdravstvenih usluga u ovim javnim
zdravstvenim ustanovama. Ovakva raspodjela sredstava namijenjenih sanaciji stanja u zdravstvenim ustanovama je u javnosti izazvala podršku, međutim proizvela je i određena nezadovoljstva kod većine kantonalnih zdravstvenih institucija koje imaju probleme sa održavanjem likvidnosti, a time i probleme u funkcionisanju osnovnih zdravstvenih usluga građanima na njihovom području.

U vezi sa tim, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Almedin Aliefendić (SDA), izvršio je šire konsultacije sa velikim brojem svojih kolega delegata, te zastupnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, po pitanju načina i moguć- nosti osiguravanja dodatnih sredstava za podršku ostalim kantonima, odnosno kantonalnim bolnicama. Nakon
izvršenih konsultacija, na nastavku 21. sjednice Doma naroda, održane 1. juna  2017. godine, od strane navedenog delegata pokrenuta je Inicijativa za finansijsku podršku kantonalnim bolnicama u iznosu od 3 miliona KM.

Prijedlog raspodjele sredstava je
pripremljen na osnovu pokazatelja broja stanovništva kantona iz Izvještaja o zdravstvenom stanju stanovništva i zdravstvene zaštite za 2015. godinu kojeg je pripremio Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, a obuhvata sve kantone koji nisu ostvarili pomoć shodno Odluci Vlade Federacije BiH o izvršenoj raspodjeli kojom su po tri miliona dobile zdravstvene ustanove Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišna klinička bolnica Mostar i Univerzitetsko-klinički centar Tuzla. Nakon dužeg vremena, ova inicijativa je ugledala svjetlo dana. Dom naroda Parlamenta FBiH je zaključkom zadužio Vladu Federacije BiH da osigura dodatna sredstva za podršku ostalim kantonima u iznosu od 3 miliona KM, a prema predloženim kretirijima.

Na osnovu navedenog zaduženja, Vlada FBiH je na svojoj 134. redovnoj sjednici održanoj 11. januara 2018. godine, usvojila Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu finansija s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima
vlasti i fondovima-kantoni i općine“ gradovima i općinama. Navedenom odlukom, Zeničko-dobojskom kantonu dodijeljeno je cca 1.150.000 KM, i to cca 1.000.000 KM Kantonalnoj bolnici Zenici i cca 150.000 KM Bolnici Tešanj.

Zasigurno je da će navedena sredstva, odobrena na osnovu Inicijative našeg Kakanjca Almedina Aliefendića, podići kvalitet usluga u navedenim zdravstvenim ustanovama, te poslužiti za izmirivanje dospjelih obaveza, za nabavku lijekova i drugog materijala, kao i servisiranje i obnavljanje medicinske opreme neophodne za osiguranje kontinuiteta u pružanju kvalitetnih zdravstvenih usluga.

(M.S. K.N.)