ZBOG NAMETA I ZAKONA TRGOVCI NESTAJU SA „ZELENE PIJACE“ ALI I “ROBNE PIJACE” U KAKNJU!? VEĆINA TEZGI PRAZNA!

?

Novi Zakon o unutrašnjoj trgovini Federacije BiH, tačnije izmjene i dopune koje su na snagu stupile 1. januara, rezultirale su praznom zelenom pijacom u Kaknju.

Javno komunalno preduzeće „Vodokom“ istaklo je plakatiranu obavijest kojom se zabranjuje ulazak na pijacu onima koji ne ispunjavaju uvjete u skladu sa zakonskim propisima.

Neki od prodavača ne razumiju šta treba da rade, drugi su se već raspitivali i odustali od rada jer im se, navodno, ne isplati raditi po novim propisima, treći opet prigovaraju da nisu pravovremeno obaviješteni.

Prema Zakonu, svaki korisnik koji prodaje robu na stolovima i tezgama mora biti registriran kao trgovac kod nadležnih organa. Radnici na pijacama su ogorčeni i smatraju ovo novim udarom na džepove.