Nasilje nije rješenje: Fizičko kažnjavanje je neopravdana odgojna metoda

Udruženje Geštalt Psihoterapeuta (UGP)želi skrenuti pažnju javnosti da su takve prakse u proteklih nekoliko godina dovodile i do težih fizičkih povreda djece od kojih su neke završile smrtnim ishodom.

“Smatramo da je promoviranje nasilja u medijskom prostoru neprihvatljivo zanemarivanje odgovornosti prema djeci ali i sigurnosti društva. Bosna i Hercegovina je, podsjećamo ,ratificirala Konvenciju o pravima djeteta u kojoj se, kroz član 19. obavezala da će, kao država-potpisnica, poduzeti sve odgovarajuće zakonske, upravne, društvene i obrazovne mjere da bi se dijete zaštitilo od svih oblika fizičkog ili mentalnog nasilja, povrede ili zlostavljanja, zanemarivanja ili nemarnog postupka, zloupotrebe ili eksploatacije, uključujući i seksualno zlostavljanje dok je na brizi roditelja, zakonskih staratelja ili bilo koje druge osobe koja se brine o djetetu”, kazali su nam iz UGP-a.

Dodaju da iako Bosna i Hercegovina još uvijek nije jedna od zemalja koja ima Zakon o zabrani tjelesnog kažnjavanja, nadaju se skoroj promjeni zakonodavstva po ovom pitanju.

“Pozivanje na tjelesno kažnjavanje djece je direktno pozivanje na kršenje entitetskih zakona i kršenje dječjih prava. Zakon o zaštiti od nasilja u porodici FBiH, Krivični zakon FBiH, Zakon o zaštiti od nasilja u porodici RS kao i Krivični zakon RS karakterišu nasilje kao prekršaj ili krivično djelo, ovisno o težini djela i povrede, te predviđaju mjere kazne”, rekli su iz UGP-a.

Izražavaju zabrinutost načinom na koji se kroz medije predstavlja najbolji interes djeteta, načinom na koji mediji (ne)štite lične podatake i trendovma javnog diskursa povodom tjelesnog kažnjavanja djece.

“Pored zakonskih propisa, stručna istraživanja šalju jasnu poruku da tjelesno kažnjavanje šteti djeci, gdje pored trenutnih posljedica, postoji rizik za mnogo ozbiljnije dugoročne posljedice. Autori Gershoff, Elizabeth T. i Grogan-Kaylor Andrew(2016.) su objavili rezultate istraživanja ‘Spanking and child outcomes: Old controversies and new meta-analyses’ kojim je dokazano da su roditelji koji su praktikovali fizičko kažnjavanje izlagali djecu većem riziku razvijanja problema vezanih za mentalno zdravlje”, ističu iz UGP-a.

Kako kažu, iako se fizičko kažnjavanje još uvijek opravdava kao odgojna metoda, mi danas znamo da na ovaj način učimo djecu da frustracije rješavaju nasiljem i modeliramo njihov budući način nošenja s problemima.

“Veoma je bitno, za budućnost našeg društva, da se osnaže djeca, ali i odrasli da iskažu alternativu nasilnom ponašanju i ponude nenasilne modele rješavanja problema i nošenja s frustracijama svakodnevnog života. Ovom prilikom pozivamo medije da beskompromisno poštuju Kodeks časti BH novinara i upućujemo im ljudsku i profesionalnu molbu da prilikom izvještavanja štite identitet i privatnost maloljetnih osoba”, kazali su iz UGP-a.

Medije pozivaju na obaveznu zaštitu ličnih podataka maloljetnih lica, kako je predviđeno Zakonom o zaštiti ličnih podataka, te da se ograde od senzacionalističkih načina izvještavanja, posebno u objavama koje uključuju djecu.

Udruženje Geštalt Psihoterapeuta (UGP) je nevladina organizacija posvećena razvoju i promociji geštalt psihoterapije u Bosni i Hercegovini, u skladu s evropskim standardima. Cilj udruženja je unapređenje profesije geštalt psihoterapeuta.

Udruženje čine educirani profesionalci kao i profesionalci u procesu edukacije. UGP je dio Saveza psihoterapijskih udruženja BiH (SPUBiH) koje je usmjereno ka razvoju i promociji psihoterapije u BiH.

(klix)