Nastavit ću podršku subvencioniranja boravka djece u obdaništu

JU MLADOST ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ

Posjetio sam naše kakanjsko obdanište. Želio sam iz prve ruke da se informišem o stanju u JU za predškolski odgoj Mladost.

U prijatnom razgovoru sa direktoricom Helminom Murtić upoznao sam se sa radom ove javne ustanove i proektima koje ustanova namjerava implementirati. Gospođa Murtić me upoznala o stanju u JU. Naglasila je da su kapaciteti JU popunjeni i da imaju preko 100 djece „na listi čekanja“. Istakla je važnost planskog uređenja problematike oko prijema djece i konkursnih uslova i procedura.

Obilazeći prostorije posebno me zabrinulo stanje krova prostorija koji je hitno potrebno rekonstruisati obzirom da isti prokišnjava. Gospođa Murtić me upoznala o trenutnim radovima naglasivši hitnu potrebu za zamjenom dotrajale stolarije kao i inventara i opreme u objektu obzirom da ista nije mijenjana od početka rada JU.

U razgovoru je navedeno da je u narednom periodu potrebno uskladiti plaće radnika ove ustanove obzirom da su najniže na općini kada su u pitanju ustanove i preduzeća.

Koliko zakonski okviru budu dozvoljavali pomoći ću u rješavanju ovih za JU gorućih problema, a s ciljem da se kvalitet boravka naše djece učini još boljim.Posebno ističem činjenicu da je cijena usluga našeg obdaništa najniža u BiH i iznosi 50,00 KM po djetetu.

To je zasluga naših SDA načelnika i Oćinskog vijeća Kakanj koji su smogli snage da kroz subvencioniranje boravka djece u obdaništu pomognu roditeljima i njihovom budžetu.Ovu politiku subvencija nastavit ću i u budućnosi, ali ćemo tražiti model da proširimo naše obdanište kako bi smanjili liste čekanja naše djece za boravak u obdaništu.

Moramo iskoristiti svoje znanje i obezbijediti sredstva za rekonstrukciju prostora obdaništa i zamjenu dotrajalog inventara kako bi boravak djece učinili što ljepšim.