Nastavljeni radovi na više područja općine Kakanj

Nastavak radova na više lokacija u općini Kakanj

U toku je nastavak radova na izgradnji ambulante i prostorija MZ Zgošća. Vrijednost radova je 48.966,11 KM. Izvođač radova je Grupa ponuđača TRGOŠPED – ZANAT.

Trenutno se izvode zanatski radovi unutar objekta.

Na području općine Kakanj nastavljeni su i radovi na izgradnji vodovoda Varalići MZ Krševac. Vrijednost radova je 90.499,40 KM. Izvođač radova je TRGOŠPED d.o.o.Kakanj.

Trenutno se izvode radovi na izgradnji rezervoara zapremina 100 m³, armirački radovi.

 

 

Također, u toku su i radovi na izgradnji kanalizacionog kolektora Haljinići. Vrijednost radova je 37.398,91 KM. Izvođač radova je BETA-COMPANY d.o.o. Kakanj. Trenutno je izvedeno cca 100 m.