Općinski poticaj za proljetnu obradu poljoprivednog zemljišta

Shodno Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2017. godinu i objavljenoj obavijesti od 03.05.2017. godine, te podnešenim zahtjevima za ostvarivanje općinskog podsticaja za proljetnu obradu poljoprivrednog zemljišta i izlaskom Komisije na lice mjesta, na općinski podsticaj za ostvarivanje podsticaja za proljetnu obradu poljoprivrednog zemljišta aplicirano je i obrađeno 80 (osamdeset) zahtjeva. Pravo na podsticaj ostvarilo je 79 poljoprivrednih proizvođača, dok je jedan zahtjev odbijen, zbog neispunjavanja kriterija, te je isti pismeno obavješten.

Iznos podsticaja je:

  • 40,00 KM/dunum za korisnike koji su registrovali poljoprivrednu djelatnost (fizička lica),
  • 30,00 KM/dunum za korisnike koji nisu registrovali poljoprivrednu djelatnost

Ukupno je obrađeno i zasijano 439.974 m2 površina, a potreban iznos za isplatu podsticaja je 13.868,35 KM.

U narednom periodu isplata odobrenih iznosa za podsticaje će biti izvršena na žiro račune korisnika podsticaja.