NASTAVLJENO SUĐENJE BORCIMA ARMIJE BIH U SUDU BIH – HADŽIĆ DŽEMAL I OSTALI: FERAGET ISTAKAO DA “RATNI DEVNIK” SA ČEMERNOG NIJE “ZAKONITO” PRIBAVLJEN

SUĐENJE OD 26.MAJA 2022.GODINE

Tužilaštvo BiH tereti bivše pripadnike Teritorijalne odbrane (TO) te aktivnog i rezervnog sastava policije – Džemala Hadžića, Teufika Turudića, Džemala Smolu, Senada, Harisa i Benjamina Sikiru, Enesa Duraka, Mirsada, Nusreta i Mirzeta Bešliju te Hamdiju Spahića i Nehrua Ganića – da su u junu 1992. godine učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu (UZP) u selu Čemerno.

Optuženi su da su 10. juna 1992. izvršili napad na Čemerno pucanjem, bacanjem bombi, mučenjima i paljenjem imovine, što je za rezultat imalo smrt 30 osoba srpske nacionalnosti.

Sudsko Vijeće je od prije dva ročišta izmijenjeno, jer je ranije predsjedavajući bio aktuelni predsjednik VSTV-a, Halil Lagumdžija, a na njegovo mjesto je imenovana sudkinja- Minka Kreho. Nakon toga su održana još dva ročišta.

Hadžić Džemal i ostali: Saznanja o dešavanjima u Čemernom

Nada Kovačević je ispričala da je do 16. juna 1992. živjela s porodicom u Brezi, dok je njen brat Nenad Obradović pred rat otišao u Čemerno, gdje se nalazio i 10. juna 1992. godine.

Ispričala je da je on toga dana ranjen te da je od njega čula “da je gore bilo silovanje i ubijanje civila i da ga je komšija Senad ranio rafalom u desnu nogu”. Dodala je da je od policije čula o dešavanjima i od Dušana Reševića. “Pričao je da je čuo silovanje žena, civila, i da je vidio Miloša da su ga zaklali”, izjavila je Kovačević, dodavši da se njen brat nakon toga zakopao u đubre, gdje se onesvijestio, te da su “ranjene civile u štalu stavili i zapalili”, prilikom čega su njemu izgorjele ruka i noga.

Dodala je da je u tome učestvovala “vojska iz Breze i da je bio komšija Enver – navodno da su oni po selu izviđali”. Na upit tužiteljice Marijane Čobović ko je učestvovao u tome, svjedokinja je kazala: “Sikire i Smole”, te da su “drugi bili iz Kaknja i Breze”. Izjavila je da joj je brat nakon toga otišao u bolnicu, gdje se liječio, da je imao psihičke posljedice te da je ona čula kako on tokom spavanja doziva imena Miloša, Ranka i Branka.

Kovačević je posvjedočila da joj je muž Nenad ispričao da je nađen dnevnik u kojem su upisana imena “tih gore na Čemernom što su bili”. Dodala je da je navodno dnevnik vodio izvjesni Smolo.

“Muž mi je ispričao da je dnevnik nađen na liniji”, rekla je Kovačević, dodavši da je njen brat otišao na Čemerno jer su gore imali porodicu.

Tokom unakrsnog ispitivanja, Kovačević je kazala da se ne sjeća imena policajaca od kojih je čula šta se desilo na Čemernom te da nema saznanja da je njen brat tada bio vojnik i nosio uniformu. Objasnila je da je njen brat ranjen na livadi, nakon čega je dopuzao do štale te se ukopao u đubre.

Potvrdila je da je pronađen ratni dnevnik u kojem su postojala imena lica koja su tu učestvovala, ali da nije vidjela dnevnik, nego čula od muža. Rekla je da je njen brat preminuo 2006. godine, od posljedica ranjavanja.

Na upit Ifeta Ferageta, advokata sedmooptuženog Duraka, svjedokinja je potvrdila da je njen brat više puta liječen zbog psihičkih problema. Izjavila je da njen brat nije bio bolestan prije rata te da joj je poznato da je služio vojsku, ali da ne zna da je nosio uniformu u ratu. Negirala je da je više puta bio ranjavan.

Spahićeva Odbrana je uložila prigovor, kazavši da brat Nenad Obradović nije predmet optužnice kao oštećeni.

Suđenje se nastavilo 23. juna.

NASTAVLJENO SUĐENJE BORCIMA ARMIJE BIH U SUDU BIH HADŽIĆ DŽEMAL I OSTALI

Na suđenju za zločin počinjen u selu Čemerno (općina Ilijaš), svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine rekao je kako mu je suprugin brat pričao da je teško ranjen u Čemernom, kao i da je u Brezi u noći između 9. i 10. juna čuo pucnjavu, za koju je kasnije saznao da se desila zbog dolaska pojačanja iz Kaknja i da je mislio da se radi o nekom “veselju”

Prije saslušanja svjedoka, Ifet Feraget, branilac Enesa Duraka, podsjetio je Sudsko vijeće da je 2018. podnio prigovor na ratni dnevnik o kojem bi svjedok Nenad Kovačević trebao govoriti, zbog nezakonitog pribavljanja i autentičnosti.

Tužilac Vladimir Simović je pojasnio da je dnevnik dobrovoljno predao Miloš Malešević u Biljeljini a i došao je preko Centra za javnu bezbijednost Bijeljina a Miloš je koji je ranije svjedočio u ovom predmetu ali ne o “ratnom dnevniku”. Sudsko vijeće je odlučilo da će tokom ispitivanja Kovačevića dnevnik biti zanemaren, te da će ga o tom dokazu naknadno saslušati, nakon ponovnog saslušanja Maleševića o dnevniku.

Osim toga jedan od advokata optuženih je istakao da je taj “ratni devnik”, ručno ispisan u nečitkoj formi. Sud je na pitanje da li je taj svjedok koji je kao dokaz donio dnevnik živ, dobio odgovor da jest.

Nenad Kovačević u svojstvu svjedoka koji trenutno živi u Višegradu, je rekao da je on penioner – mehaničar. Ispričao je kako je do 15. juna 1992. godine sa suprugom i kćerkom živio u brezanskom selu Banjevac, te da je 16. juna napustio svoju kuću i otišao u Ilijaš, tokom razmjene stanovništva. Prvo je rekao da je 15. napustio Brezu da bi poslije rekao 16.tog.

Na pitanje tužioca, ispričao je da je tom periodu oko dva sata iza ponoći čuo prolazak kolone prema Brezi, nakon čega je čuo i pucnjavu u samom gradu. Zaključio je da je bilo neko veselje.

“Kasnije sam saznao razlog – da su iz Kaknja došla pojačanja Brezi. Kasnije sam čuo da je to bilo za Čemerno, da su one gore pobili, šta ja znam”, dodao je Kovačević.

Odgovarajući na pitanja tužioca o Nenadu Obradoviću, bratu njegove supruge, svjedok je kazao kako je Obradović jedno vrijeme živio u Brezi, odakle je otišao na Nišićku visoravan, kao i da mu je kasnije pričao da je bio u Čemernom.

FERAGET JOŠ 218.GODINE PODNIO PRIGOVOR NA RATNI DNEVNIK ZBOG NEZAKONITOG PRIBAVLJENJA I AUTENTIČNOSTI

“Kasnije, kad je dolazio, pričao je da je bio gore i da je bio invalid, teško ranjen. Zatrpao se u đubre i tako se spasio”, pojasnio je svjedok. Na nekoliko pitanja advokata Ferageta; Da li zna da li je išta bilo 16.tog u Brezi, svjedok Kovačević je rekao da “ne zna”. Svjedok je također spominjao “policijski punkt” a jedan od optuženih je pitao: Da li svjedok zna, da li je brat njegove supruge otišao s tog mejsta poslije postavljanja punkta? Svjedeok je istakao da “ne zna”, možda u aprilu.

Sud je postavio pitanje svjedoku Nenadu Obradoviću: Kažete da ništa ne znate za granatiranje Breze?. Na što je svjedok odgvoorio da NE ZNA. Sud je ponovio pitanje svjedoku: DA li zna da li su granate padale u Brezu? Svjedok Nenad Obradović je rekao da ne zna i da ne zna je li iko poginuo.

Tokom unakrsnog ispitivanja, Kovačević je ispričao da ne zna ništa o granatiranju Breze sa Čemernog i da li je bilo žrtava. Isto je ponovio i na pitanje Sudskog vijeća, uz pojašnjenje da u njegovom selu “od granate niko nije poginuo”.

Tužilac Simović predložio je ulaganje zapisnika o saslušanju svjedoka Sekule Trifkovića tokom 2008. godine, zbog razlika u iskazu koji je svjedok dao pred sudom. Branilac Feraget uložio je prigovor zakonitosti na ovaj zapisnik, pojašnjavajući da iskazi nijednog svjedoka u ovom predmetu nisu snimani, te da je riječ o zapisniku u kojem nema nijednog pitanja. Obzirom da u predmetu ima preko 100 svjedoka a niti ijedno saslušanje nije snimljeno, te da prema stavu sudske prakse da su to nezakoniti dokazi.

Sudsko Vijeće je dopustilo braniteljici Delić da se naknadno izjasni o ovom dokazu.

Suđenje će biti nastavljeno 21. jula.

Kakanjinfo.com