Nova dodjela steonih junica: Potpisani ugovori

Nova dodjela steonih junica: Potpisani ugovori

U okviru realizacije projekta „Proširenje mini farmi u oblasti stočarstva“ danas je u sali Općine Kakanj upriličeno potpisivanje tripartitnih ugovora.

Ugovore su potpisali načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra, direktorica Humanitarne organizacije “Muslim Aid” – ured u Sarajevu Edina Šehić-Saliji, te 26 korisnika kojima su dodijeljene ukupno 33 steone junice.

Na osnovu potpisanih ugovora 7 korisnika će dobiti po 2 steone junice, a 19 korisnika po jednu junicu, dok će se preostali dio sredstava opredijeljenih za realizaciju projekta iskoristiti za adaptaciju štalskih objekata, nabavku neophodne opreme ili poljoprivredne mehanizacije.

U realizaciji projekta Općina Kakanj učestvuje sa 45 % izdvojenih novčanih sredstava, Humanitarna organizacija “Muslim Aid” sa 40 %, dok je učešće korisnika 15 %.

 

P1100941

Korisnici projekta sa kojima su potpisani ugovori su:

HADROVIĆ MIRNEL

MIJOČ FIKRET

GADŽUN ZUDIN

BAŠIĆ MURIS

P1100913

SMAKA LEJLA

KOBILICA MEDIHA

DRENIĆ MARA

MUŠIJA SABINA

ALAJBEGOVIĆ HASAN

TRAKIĆ MIRSADA

P1100908 (1)

DOLOVAC SUVAD

KARAMUJA SABAHETA

ALISPAHIĆ EMINA

TOKALIĆ NIJAZ

ČELIKOVIĆ ŠEVKIJA

GADŽUN KJAZIM

HABIBOVIĆ SAMEDIN

DUVNJAK ANDRIJA

BEGIĆ SAMIRA

KARZIĆ ADVIJA

TOPALOVIĆ MEVLUDIN

BREŽAK NEDŽAD

AJANOVIĆ AZIZ

AMIĐIĆ ŠEVAL

SMOLO ĐEMALUDIN

GADŽUN AMIR