Ured načelnika: Sastanak sa predstavnicima Udruženja za pomoć i razvoj „HAJDE“ iz Sarajeva u vezi realizacije projekta pod nazivom „OAZA“

Ured načelnika: Sastanak sa predstavnicima Udruženja za pomoć i razvoj „HAJDE“ iz Sarajeva u vezi realizacije projekta pod nazivom „OAZA“

U uredu načelnika Općine Kakanj Nermina Mandre danas je upriličen sastanak sa predstavnicima Udruženja za pomoć i razvoj „HAJDE“ iz Sarajeva. Na sastanku se razgovaralo o načinu realizacije projekta pod nazivom „OAZA“ u okviru kojeg će se  ilegalna deponija smeća u naselju Varda (u blizini nedavno izgrađene zgrade socijalnog stanovanja) pretvoriti u funkcionalnu i edukativnu urbanu zonu (igralište i drugi sadržaji), a izvršit će se i uređenje pomoćnog stadiona koji se nalazi u ovom naselju. Cilj projekta je  podići svijest o potrebi zaštite okoliša i njegovoj ulozi u poboljšanju kvaliteta života u zagađenoj urbanoj sredini.

Procijenjena vrijednost projekta je 95.000,00 KM, a u realizaciji projekta će učestvovati i Općina Kakanj.

Predstojeći koraci su potpisivanje sporazuma o realizaciji projekta i njegova inplementacija. Rok za realizaciju projekta je februar 2017. godine.

Foto. Detalj sa sastanka