Nova sredstva za Kakanj – potpisan Ugovor o uređenju lijeve obale rijeke Bosne u Kaknju

Nova sredstva za Kakanj – potpisan Ugovor o uređenju lijeve obale rijeke Bosne u Kaknju na potezu od Mosta mladih do Cementarskog mosta u vrijednosti od 234.000KM

Općinski načelnik Aldin Šljivo potpisao je Ugovor sa direktorom Agencije za sliv rijeke Save Delić Sejadom u prostorijama Agencije, a prema kojem bi za par dana trebali krenuti novi radovi na uređenju lijeve obale rijeke Bosne u Kaknju.

Radi se o uređenju obale u dužini od cca 90 metara na potezu od Mosta mladih do Cementarskog mosta, te sanaciji kosina u dužini od cca 100 metara.

Vrijednost Ugovora je 234.000KM sa PDV-om.Podsjećamo da su u toku 2020.godine izvedeni i radovi na uređenju desne obale rijeke Bosne u Kaknju, na potezu od Mosta Mladih u pravcu Cementarskog mosta u ukupnoj vrijednosti od 420.629,94 KM.

Povodom potpisivanja Ugovora načelnik Šljivo je izjavio:

“Ovo su sredstva koja ne povećavaju direktno budžet Općine Kakanj, ali se tim sredstvima realiziraju projekti na području naše Općine, te na taj način se ulaže u razvoj grada i kroz druge izvore finansiranja. Koristimo svaku priliku da se izborimo za nove prihode. U tome nam pomažu Kakanjci na višim nivoima vlasti koji pokazuju zajedničku borbu za razvoj ove lokalne zajednicu.

Danas je postignut i dogovor sa direktorom Agencije da se do kraja godine pokušaju obezbijediti dodana sredstva u vrijednosti od cca 100.000KM iz drugih izvora Agencije, a za uređenje ušća rijeke Zgošće za što postoji projekat i što nam trenutno predstavlja veliki problem pri većim količinama kiša.

Dosta je kritičnih tačaka na rijekama prve kategorije koje nam prijete izlijevanjem rijeke Bosne iz svog korita i samo istrajnom i uporno borbom možemo postići da naše stanovništvo bude zaštićeno od poplava”.